Energiknippet Carl Aspegren till minne

Carls relation till Föreningen Gamla Trelleborg började med många intressanta och väl underbyggda artiklar i föreningens årsbok.

Carls arbete med Gummits historiska arkiv stämde väl med Gamla Trelleborgs strävan att bevara och tillgäng- liggöra Trelleborgs historia.

När Carl anslöt till vår måndagsgrupp blev hans energi och allmänkunnande en injektion för verksamhe- ten. Han läste raskt in sig på den Borgquistska historiken och blev en uppskattad guide på Hattmuseet.

När vi började planera för
Föreningen Gamla Trelleborgs 60-årsjubileum var det Carl som föreslog en lm om föreningens breda verksamhet.

Han kontaktade sina lmkompisar Agneta Ulfsäter-Troell och Oliver Lazarevski. Denna trio skapade en välgjord lm som skickades till föreningens medlemmar.

Carl var ett gott exempel på hur en person med ungdomlig entusiasm oavsett ålder kan vitalisera en förening.

Vi saknar dig, Carl!

Till Eric Sandells minne

En aldrig sinande källa av kunskap gällande Trelleborg har sinat. Eric Sandell som sedan år 2001 varit en oerhört viktig och aktiv del av För- eningen Gamla Trelleborgs verk- samhet, har lämnat oss efter att ha förlorat kampen mot sin sjukdom.

Eric har under dessa år satt oförglömliga avtryck på alla oss i Gamla Trelleborg, men inte bara oss. Genom sin vilja att upptäcka nya saker om Trelleborg har han oförtröttligt försett alla med infor- mation om Trelleborgs historia, som annars inte varit tillgänglig för medborgarna.

Genom separata specialböcker har han dokumenterat Trelleborg
från ydda tider fram till idag,
har beskrivit personer, byggnader,
företag, företeelser mm, vilket sam-
mantaget blivit ovärderlig infor-
mation för alla dem som vill söka
sina rötter eller annan upplysning.
Utöver detta har han under många år varit en självskriven artikelförfattare i våra årsböcker, där han ibland, av ett till synes helt ointressant uppslag, kunde få ihop en faktaspäckad och spännande läsning.

I stort sett varje vecka har det kommit e-post ställd till Eric med trelleborgsrelaterade frågor om allt mellan himmel och jord, om släktingar, om var just det efterfrågade huset var beläget etc. Eric tvekade aldrig att söka svaren, även om det ibland fordrades en gedigen efterforskning.

I vår lokaltidning Trelleborgs Allehanda var Eric en väl ansedd gästskribent när det gällde historia och frågor som gällde Trelleborgs Kommun.

Men alldeles oavsett alla kunskaper som Eric besatt, är det personen Eric som vi saknar. Vid föreningens alla arrangemang som behövde personal var Eric den första att anmäla sig för deltagande. Han älskade att få prata med alla som kom till vårt tält och få dela med sig av sin enorma kunskap och göra PR för sina böcker och vår förening.

Han hade ett gott ord att säga till alla i sin omgivning, men var också kri- tisk i sin granskning av hur vi utförde våra uppgifter inom föreningen, alltid i syfte att behålla föreningens omvittnade kvalitet och rykte.

Vi och hela Trelleborg har mist en lokalhistoriker av sällan skådat slag. Tack för allt Du gett oss och må Du vila i frid, käre vän!