Förvisso står det i almanackan att medlemsavgiften ska vara betald innan april månads utgång, men det är ju ett alldeles speciellt år i år… Inbetalningskortet kommer med Årsboken förhoppningsvis i slutet av maj eller början av juni. Då är det dags att betala. Så håll ut  – bok och inbetalningskort kommer!