Från kommunikationsnav via p-plats till flaggskepp

118 år ung väntar en ny och ljusnande framtid på Centralstationen i Trelleborg. I december 2015 återtar stationen rollen som nav i resandet till och från Sveriges sydligaste stad. Väggarna i det vackra huset har upplevt mycket under decenniernas lopp – allt från att hyst kungligheter till att degraderas till parkeringsplats. Nu väntar en ny tillvaro – som flaggskepp….

Med sina torn och tinnar utgör Centralstationen ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden i Trelleborg. Huset stod klart 1897 och var då den unga stadens kommunikationsnav. Post, telegraf, telefon och järnväg samsades i samma fastighet.

De sista åren på 1800-talen var hektiska i Trelleborg som återfått sina stadsrättigheter 1867. Hamnen utvidgades, industrier etablerades och människor flyttade från landsbygden in till staden. Efter en lång strid med bland annat Ystad hade Trelleborg fått postångarförbindelsen till Sassnitz.

Nu gällde det att leva upp till de krav som ställdes på en stad med kontinentaltrafik. På våren 1897 restes – antagligen i all hast – den byggnad i hamnområdet som hyste Kontinent-Routens expedition. Valborgsmässoafton startade trafik med de båda ångarna Rex och Imperator.

I slutet av 1897 stod så stadens nya stolthet klar, stationen Trelleborg Nedre. Huset byggdes i pampig baltisk-götisk stil med torn, tinnar och många andra utsmyckningar. Stationen ritades av arkitektfirman Lindvall & Boklund i Malmö och byggdes av byggmästare G Åström i Halmstad.

Huset kom att bli vad vi idag hade kallat kommunikationscentrum. Postkontoret inrymdes i lokalerna, liksom telegraf och telefon. Den 16 december flyttade Kungliga posten in i lokaler i nordvästra delen av byggnaden. Telegrafstationen hade redan en månad tidigare flyttat in i husets södra del. Den 22 december var ytterligare en stor dag för trelleborgarna – från detta datum började alla tåg att gå till och från det nya stationshuset.

Kungen på besök

Den 10 maj 1899 fick Trelleborg Nedre kungligt besök. Denna dag invigdes den nya järnvägsförbindelsen Trelleborg-Kontinenten. I och för sig hade Kontinentbanan varit i drift sedan året innan, men majestätet hann inte komma längst ner i sitt rike förrän våren -98. Hela Trelleborg var på fötter denna dag då konung Oscar kom till sta´n.

Efter en kunglig promenad genom staden, plantering av en ek i Stadsparken och frukost på Teatern, var det dags att bege sig till banhallen där ordföranden i Jernvägs AB Malmö-Kontinenten, doktor Herslow, bad majestätet att inviga den nya järnvägen. Så här berättar Trelleborgs Tidningen om evenemanget:

Med sin klangfulla stämma höll kungen så invigningstalet, hvari han serskildt tackade Lunds-Trelleborgs jernväg för den beredvillighet, hvarmed den uppehållit kontinentalförbindelsen, tills den nya och bättre linjen kunnat byggas.

Dr. Herslow höjde nu ett Lefve konungen, följdt af ett kraftigt fyrfaldigt hurrah, hvarpå musikkåren spelade upp folksången, i hvilken sångare och meninghet instämde.

Under det sångkören derpå sjöng Hör oss Svea, bestegs det väntade extratåget, hvilket kl 1.30 afgick till Malmö.

Elektricitet på spåret

1933 var det dags för det första eltåget i Trelleborg. Efter att först ha ankommit till Trelleborgs ångfärjestation kom provtåget till Trelleborg nedre 10.37. Redan samma dag avgick det första ordinarie elektriska tåget till Malmö från Trelleborg. Elloken vägde 80 ton och hade en maskinstyrka på 2 000 hästkrafter.

Den 15 maj 1938 döptes stationen om till Trelleborgs Central, en effekt av ett beslut fattat av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Fram till 1971 gick persontågstrafiken till och från Trelleborgs Centralstation. Stationerna på vägen till Malmö var Skytts Vemmerlöv, Slågarp, Östra Grevie, Jordholmen, Arrie, Lockarp, Fosieby och Lundavägen. Avståndet från Trelleborg C var 31 kilometer och restiden cirka 38 minuter.

När persontågen slutat gå till Trelleborg gick Centralstationen in i en törnrosasömn. Det pampiga huset med sitt strategiska läge mellan hamn och stad, saknade sin ursprungliga användning. Busstationen utanför skulle under ytterligare några decennier se trelleborgarna komma och gå, medan ogräset slog rot mellan slipers och räls. Förvisso fortsatte Berlinexpressen att trafikera Trelleborg, men de internationella vagnarna gick till Färjestationen något hundratal meter söderut.

Så småningom kom Centralstationen att förvandlas till museum, de historiska loken som i många år stått uppställda utanför Kockska huset, fick flytta inomhus. Några entusiaster försökte förvandla banhallen till utställningslokal, åtminstone sommartid, men någon riktig fart på verksamheten blev det aldrig. Så flyttades loken till Klippan och järnvägsmuseet där, och duvorna tog över i den en gång så livaktiga stationen.

Efter några år försvann också spåren i banhallen, de fylldes igen och istället för tåg blev det bilar som parkerades här. Några gånger fick stationen nytt liv, det arrangerades konserter och oktoberfester i den stora lokalen. Sommaren 2012 anlände för första gången på många år ett tåg till Trelleborgs Centralstation, om än till spåret söder om byggnaden.

Det var i samband med arrangemanget Trelleborg till 1000 som stationen fick nytt liv. Under några dagar blev banhallen utställningslokal och det förrättades dop av ett nytt Pågatåg. Georg Oddner, med anknytning till Trelleborg, besågs och beundrades av tusentals trelleborgare. Snart, snart skulle Trelleborg knytas an till det nationella och internationella järnvägsnätet.

Och detta snart, snart är den 13 december 2015. Denna dag byter hela det europeiska järnvägsnätet tidtabeller och för första gången på 44 år finns Trelleborg C med i dessa. Stationen har inte bara övervintrat och överlevt – en tid fanns det planer på att bygga en helt ny station på norr  – nu har dessutom byggnaden graderats upp till flaggskepp!

Dylika brukar man mest förknippa med sjöfart, men Skånetrafiken har tillsammans med Trelleborgs kommun beslutat sig för att göra Centralstationen i Trelleborg till ett flaggskepp när det gäller service och teknik. Trelleborg C ska bli en mönsterstation som förhoppningsvis ska utgöra modell för övriga stationer i Skåne.  Det är här framtidens lösningar ska prövas, till fromma för de många som kommer att pendla från och till stationen i framtiden.

Några av de idéer som kommer att testas i Trelleborg är elektroniska skyltar på olika platser som räknar ner till nästa ankomst och avgång, möjligheten att via sin smarta telefon beställa exempelvis mat eller service av sin cykel. Wifi ska garantera ett sömlöst resande från buss till tåg och vice versa, telefonen blir inte bara biljett utan också manicken där man reserverar parkeringsplats eller håller sig uppdaterad av vad som händer i världen.

Tågen kommer att rulla i in i den gamla banhallen som återfår sin forna glans efter vinterns och vårens renoveringar. En stor glasvägg kommer att dela av utrymmet mellan tågen och väntsalen. Affärer och serveringar av olika slag gör väntetiden kortare, dessa ryms i lokaler som vetter ut mot vänthallen.

År 2016, första året som Pågatågen rullar på Trelleborgsbanan, räknar planerarna med att 7 100 personer varje dag ska åka till och från Trelleborg. Siffran ska växa med runt 500 personer dagligen, varje år fram till år 2020. Huvuddelen är pendlare som åker mellan hem och arbetsplats, men det finns också planer på  hur man ska få turister att upptäcka Trelleborg och Söderslätt med hjälp av tåget.

Restiden mellan Trelleborg och Hyllie blir 24 minuter, till Malmö C en halvtimme. Tågen kommer att gå vidare via Lund till Helsingborg och återigen kan trelleborgarna ta spåret till omvärlden. Två gånger i timmen kommer tågen att gå – från arla till särla.

Också på en annan punkt går historien igen – busstrafiken flyttas från det gamla stationsområdet Trelleborg Övre till Centralstationen. Också denna rockad görs på Luciadagen 2015, då bussarna åter angör området norr om Centralstationen. Både stadsbussar och regionbussar kommer att få sina hållplatser här – precis som förr….

Bussarna får samsas med korttidsparkeringar och cykelstall.  Också här kommer den minnesgode att känna igen sig, cykelställen har utformats efter de gamla lokstallar som en gång i tiden var placerade i solfjädersform mot Kontinentgatan.

Trelleborgs största ideella förening med medlemmar i cirka 4500 hushåll.
Grundat 1957.

Föreningen för gammal och ung med hjärta för Trelleborg och dess historia.