Om än inte i guld men väl i brons har Trelleborgs kanske vackraste byggnad blivit försett med en platta som berättar om husets historia. Gamla Trelleborg fortsätter den långa traditionen att förse byggnader i Trelleborg och på Söderslätt med en platta som förklarar husets bakgrund. Normalt sätter föreningen varje år upp två plattor, en i centralorten och på landsbygden, men 2020 är som alla vet inget normalt år.

Jan Arvid Nilsson, Tom Ohlsson och Rolf Bäckström monterade plattan på Centralhotellet i dagarna men den officiella invigningen kommer att ske när tiderna återgår till det mer normala. Arbetet med att placera ut bronsplattor på hus vars historia är värt att berätta, kommer att fortsätta.