Så har vi då lärt oss att skriva 2021, och tanken ilar hundra år tillbaka i tiden – vad hände egentligen 1921? De gamla tidningsläggen kan berätta om ett år som bjöd på såväl fornfynd i Skegrie, ny koloniförening, trädgårdsfest och starten för resturang Lyktan. En del företeelser känns bekanta också nu, ett sekel senare…

I februari utlyste hamndirektionen en  ”pristäflan” beträffande förslag till utbyggnad av hamnen. Det var en allmän internationell tävling, där man kunde hämta ut handlingar på hamnkontoret till ett pris av 150 kronor. Senast 1 november skulle förslagen vara inlämnade. Tre priser stod på spel – 20.000 kronor, 15.000 kronor respektive 8.000 kronor. Fyra belöningar på vardera 2.500 fanns också att tävla om.

För att befästa det internationella utgjordes en tredjedel av prisnämnden av tekniske borgmästaren HCV Möller från Köpenhamn.

I maj arrangerades Röda korsveckan i Trelleborg med programpunkter som konsert i kyrkan av Minna Malmros under medverkan av hovkapellmästaren Richard Henneberg. Biljetterna kostade 1 respektive 2 kronor och fanns att köpa i Bokhandeln samt vid ingången. Program ingick.

I Teatersalongen visades Lillemans friarefärd, ett pantominspel med sång och dans, samt Scioptikonbilder belysande Röda Korsets verksamhet. Också Den försenade våren, ett sagospel i en akt, förevisades.Här blev det lite dyrare, från tre kronor och ner till en femtioöring. Den som ville ha stora logen fick punga ut med en femtilapp. Biljetterna kunde köpas hos bankvaktmästare Svensson.

I Stadshotellets trädgård ställde man till med fest med cabaret, illumination och dans, och det erbjöds också fullständig servering. Då kostade entrén en krona. Dagen därpå var det gratis inträde till  middagskonserten på samma plats.

Den 7 februari öppnade resturang Lyktan sina dörrar . Så här skriver Trelleborgs Tidningen:

”Lyktan öppnar sina dörrar med ett gott kök och gott program. Lyktan är nämligen menad att bli ett trevligt matställe, där folk kan äta gott och billigt, i en vacker och trevlig lokal, och där de som så önskar, dessutom kunna få njuta av en liten pärla till maten och en knatting punsch till kaffet därovanpå.”

Charlotte Jönsson lämnade jordelivet i augusti. Hon drev Fröken Jönssons skola, en flickskola som verkade under 36 år, först i privat regi, sedan som en del av samskolan. En kvinnlig kulturinsats av ovanliga mått, en kvinna som ägde en god och blid själ som nekrologen löd.

Detta år fick Trelleborg en ny chef på tekniska verken, A Euström, kyrkoherde Carl Adolf Sjöstedt installerades på våren och Gottfrid Lindgren utsågs till ny hamnkapten.

Trots att kriget slutat flera år tidigare, passerade ytterligare en transport med krigets offer Trelleborg i maj månad. Det var 1 100 tyska och österrikiska barn som vid 6 tiden på morgonen kom med extratåg från olika delar av landet. Efter att ha tillbringat ett år i Sverige var  de nu på väg hem. Barnen blev utspisade på ångfärjebangården innan de gick ombord på ångfärjan Deutschland. Samma eftermiddag återvände färjan med 1 300 nya barn som skulle tillbringa sommaren i Sverige. Också dessa fick mat på bangården, vid ett bord dukat för 700 personer.

Trelleborgs teater restaureras det här året, och bland annat minskas golvets lutning avsevärt och mittelgången försvinner. Den plats som tidigare utgjorde stora och lilla logen förvandlas till ”en präktig balkong med utmärkta sittplatser”. Vidare installeras värmeledning. Invigningen skedde medelst filmen Stackars Johanna med Mary Pickford i huvudrollen. Namnet ändras också, ordet Stora tas bort, och Teatern blir just bara teatern.

I oktober kommer Prins Wilhelm till Trelleborg med färjan från Sassnitz. Han återvänder från en nära nog årslång expedition till det inre av Belgiska Kongo. Han har vilat upp sig fjorton dagar på Rivieran, där han kurerat en svår klimatfebersjukdom. Under sin tid i Afrika träffade prinsen också baron Blixen. Denne man skulle många år senare bli världskänd i filmen ”Mitt Afrika” och så småningom möte sitt öde i form av en olycka norr om Trelleborg.

Under året bildades en ny koloniförening, Sommarfrid, på ett jordområde norr om Hedvägen. 28 kolonilotter byggdes här. I Skegrie sysselsattes arbetslösa längs landsvägen mellan Trelleborg och Skegrie där ”den förut mer än lovligt smala vägen” skulle breddas. ”Förefintliga backar utgrävas” och det var under ett sådant arbete ett par skelett hittades på knappt mer än en halv alns djup. Också en dolk av flinta hittades. Grävningarna avbröts och vetenskapsmän från Lund kunde konstatera att man påträffat ett gravfält från yngre stenåldern, runt 2 000 år före Kristi födelse.