Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin gästade Gamla Trelleborg vid det senaste styrelsemötet. Han var inbjuden för att få information om föreningens omfattande verksamhet och de planer vi hyser för framtiden. Bland annat diskuterades föreningens olika samarbeten med kommunen, bland annat när det gäller kulturmiljöplan, namngivning av gator och stadsvandringar. Kommunens representanter  tar återkommande vara på föreningens gedigna kunskaper om Trelleborg.

Frågan om Skyttsgården och Museigränd hanns också med över kaffebordet. Foto: Joachim Wall