Kansliet

Besök
Varje måndag klockan 10.00-12.00 (ej juni, juli och augusti)
kan du träffa styrelsens ledamöter på vårt kansli, Gråbrödersgatan 12.
Besöksadress: Ingång på gårdssidan, 2:a våningen, dörren rakt fram.

E-post till kansliet:
kansliet@gamlatrelleborg.se

Telefon till kansliet
0410-429 50 (telefonsvarare)

Postadress
Eva Sandell
Stavstensvägen 249
231 62 Trelleborg
tel. 0709-531843
email. kassor.sandell@gamlatrelleborg.se

Bankgiro
516-7887

Redaktionskommitté
Sven-Åke Hansson, Jan Mårtensson, Agneta Renström,
Birgitta Andersson, Anna-Lena Nilsson, Elisabeth Sassersson och Birgitta Sandberg

Grafisk teknik
Sven-Åke Hansson
vindilen1@outlook.com

Internt bildarkiv
Sten Walter Lundahl
Eva Jacobsson
Lisbeth Ohlsson

Externt bildarkiv
Sven Nilsson