Har du idéer eller förslag till artiklar eller kanske själv skrivit något som du tror kan intressera våra medlemmar inför kommande årsböcker? Kontakta vårt kansli eller vår redaktionskommitté vars adress och medlemmar presenteras under rubriken Kontakt på denna hemsida.

Vill du köpa någon/några av våra böcker eller är intresserad av att köpa äldre årsböcker kontaktar du kansliet.

E-post till kansliet:
kansliet@gamlatrelleborg.se


Telefon till kansliet:
0410-429 50 (telefonsvarare)
0410-429 70

Trelleborgs största ideella förening med medlemmar i cirka 4500 hushåll.
Grundat 1957.

Föreningen för gammal och ung med hjärta för Trelleborg och dess historia.