Om föreningen

Föreningen Gamla Trelleborg är utan konkurrens den i särklass största föreningen i Trelleborg och på Söderslätt. Att verksamheten inriktar sig på intresse för och kärlek till hembygden är ingen slump. I takt med att världen krymper genom Internet, ökar nyfikenheten på den egna staden. Föreningen Gamla Trelleborg har som syfte att främja intresset för Trelleborgs historia och traditioner, att bevara minnen från förr i ord och bild, att i möjligaste mån värna den gamla byggnadskultur som finns kvar och att på olika sätt hålla intresset för Trelleborg och Söderslätt levande. Vi vänder oss inte bara till trelleborgare utan i lika hög grad till de som är trelleborgare i förskingringen eller på andra sätt har ett hjärta som klappar för Sveriges sydligaste stad.

De verktyg vi har till vårt förfogande är först och främst årsboken som utkommer varje vår och skickas till alla medlemmar. Årsmöte, medlemsmöten, utflykter och filmkvällar är andra medel att nå ut med kunskap om Trelleborg. Vi arbetar nära tillsammans med andra föreningar med likartade syften och med kommunledningen. En stor och viktig del i vårt arbete är det arkiv vi bygger upp med böcker, texter, foton och saker som på olika sätt har anknytning till Trelleborg.
Vi tar gärna emot mer!

Trelleborgs största ideella förening med medlemmar i cirka 4500 hushåll.
Grundat 1957.

Föreningen för gammal och ung med hjärta för Trelleborg och dess historia.