2018 Register  som pdf  nedladdnings-fil

Aall-Flood, Kjeld

En lanthandel. 2003:63

Anderslövs ”Gästis”. 2008:130

Adler, Agne

Restaurering av gamla Kråkvinkeln.

1972:70

Bevare oss väl! Del 1. 1998:44

Bevare oss väl! Del 2. 1999:68

Blod och Eld i Trelleborg! 2001:17

Tidningspåg mot Wehrmacht. 2005:135

Dagar på rådhuset för 60 år sedan.

2010:7

Vem var han? 2010:192

Ahlberg, Per

Wilhelm Grönberg – grosshandlare i

Trelleborg. 2014:151

Ahnfelt, Ulla

Hårarbete. 1966:20

Trelleborgs Museum 1965–1966.

1966:74

Trelleborgs Museum 1968–1969.

1969:90

Trelleborgs Museum 1969–1970.

1970:88

Trelleborgs Museum 1970–1971.

1971:80

Gunnar Hjalmarsson – levnadsteckning

över en okänd trelleborgskonstnär.

1978:43

Filmens musa tar Trelleborg i besittning

– hennes boningar och hennes

repertoar. 1979–1980:60

Trelleborgs Museum 1987. 1988:84

Från Skateholm till Colombia.

1989:121

Trelleborgs Museum 1988. 1989:126

Trelleborgs Museum 1989. 1990:79

Axel Ebbes offentliga konst. 1991:10

Trelleborgs Museum 1990. 1991:93

Trelleborgs Museum 1991. 1992:67

Trelleborgs Museum 1993. 1994:93

Vad som sig tilldragit hafver… 1995:68

Trelleborgs Museum 1996. 1997:87

Trelleborgs Museum 1997. 1998:104

Aldén, Håkan

Eblemannagården. 1961:81

Harald Lindals tryckta skrifter. 1965:8

Trelleborgs Museum 1964–1965.

1965:76

Trelleborgs Museum 1967–1968.

1968:83

En 1700-talskarta över Trelleborg.

1969:12

Trelleborgs Museum 1968–1969.

1969:90

Trelleborgs Museum 1969–1970.

1970:88

Trelleborgs Museum 1970–1971.

1971:80

Alin Hegelund, Margareta

NELL – trelleborgsflickan som gjorde

världen till sin. 2018:41

Andersen, Karin

Far Ebbe berättar. 2014:23

Andersson, Axel

Minnesbilder. 1994:6

Andersson, Bertil

Trelleborg – speditionens vagga.

2013:176

Andersson, Birgitta

Centralskolan. 2011:43

Det började med en byrålåda. 2013:52

Andersson, Christer

Sextetten Blåsarna. 2013:64

Andersson, Folke

Christoffer Larsson – minnesanteckningar

från 1920-talet. 1958:60

Andersson, Henny

Mina minnen från Trelleborg. 1992:39

Andersson, Jeanette

Föreningen Barnbespisningen.

2008:127

Andersson, Nils

Bruzelianare i Trelleborg. 1978:29

Andersson, Sune

Sol, sommar och salta bad. 2000:5

Orkesterkavalkad. 2001:98

Jazzkonsert på Teatern 1942. 2002:145

Blå tummen. 2005:15

Bokhandel och bokhandlare

i Trelleborg. 2005:78

Ack forna tiders jular… 2006:156

Ett verkligt elddop. 2009:141

Polis Nilsson som konstnär och vakt.

2012:121

Eric Mattsson – mannen som gjorde

vad som föll honom in. 2014:141

Andersson, Willy

När grävmaskinen kom till ”stan”.

2014:37

Appelgren, Bengt

Enoch Strandell. 2006:105

Ett knippe persilja. 2010:174

Svalbon och fågelholkar. 2013:41

Glasspinnen. 2014:159

Störtbomfällaren. 2015:148

På spåret. 2016:25

Appelgren, Bo

Lotsbåtsgast. 2002:13

Arnshed, Rolf

Ut med domaren! 2004:182

Askhagen, Gert

Präster och prostar i Anderslöv och

Grönby. 2016:99

Lärarinnan som blev författarinna.

2018:20

Aspegren, Carl

Från sparbank till FöreningsSparbank.

1999:32

När Thorsten Wadén gjorde reklam för

Trelleborg på Oxford Street. 2000:36

Folke Rosén. Driftsledare och överingenjör

vid Gummifabriken. 2001:75

Fantomen på skånska slätten alias

Malte Nilsson provcyklist. 2002:149

Några glimtar från Trelleborgs

Gummifabrik under andra

världskriget. 2003:39

William och Frederick Ponton – två

invandrarpionjärer. 2004:29

Ernst Strandquist – den geniale

teknikern. 2006:131

Georg Oddner och Trelleborgs

Gummifabriks AB. 2008:161

Frimärken var hans passion. 2009:12

Kvarteret Phylatterion, del 1. 2010:83

Kvarteret Phylatterion, del 2. 2011:82

Kvarteret Phylatterion, del 3. 2012:39

Kvarteret Phylatterion, del 4. 2013:139

Glimtar från stämmor på Runes tid.

2014:85

En luftfylld historia. 2015:93

Albert Holmquist – tävlingscyklisten

som sadlade om. 2016:49

Till minne av ”Byggnad 1”. 2016:37

Alf Näslund – idéspruta som satt

Trelleborg på kartan. 2017:5

Världmästare på motorcykeldäck.

2017:99

Assarsson, Kai

Baktändning. 2017:189

Axelsson, Sven-Erik

Trelleborgs Museum 1958. 1959:53

Trelleborgs Museum 1959. 1960:67

Trelleborgs Museum 1960. 1961:87

Trelleborgs Museum 1961. 1962:73

Trelleborgs Museum 1962–1963.

1963:66

Trelleborgs Museum 1963–1964.

1964:68

Trelleborgs Museum 1964–1965.

1965:76

Trelleborgs Museum 1965–1966.

1966:74

Trelleborgs Museum 1966–1967.

1967:82

Trelleborgs Museum 1967–1968.

1968:83

I fru Musicas tjänst. 1988:74 och

2007:113

Bengtsson, Bertil

Det var på postångarnas tid. 2013:181

Bengtsson, Stig

Händelser på Öster på 1940- och

50-talet. 2008:145

Livet på Österjär. 2011:23

Det var på postångarnas tid. 2013:181

Bergendorf, Jan

Utfyllnaden, skoleplassen och andra

jaktmarker. 2018:101

Berggren, Inga

Ellen Rönnquist – en kvinna med

många strängar på sin lyra. 2009:80

Anna Montelius. 2010:157

De första kvinnorna i stadsfullmäktige.

2013:103

Elna Pehrsson på Brunsbo Gård.

2015:137

Samrealskolan som blev högstadieskolan

i Anderslöv. 2016:129

Bergqvist, Lars

Nykterhetsrörelsen i Trelleborg.

2005:31

IOGT Hemmets Lycka i Trelleborg.

2006:161

Bergsten, Lars-Eric

Bergstens stenhuggeri. 2017:159

Björk Rune

De’ va’ då de’. 2011:161

Björkman, Ingvar

Till Trelleborgare ute och hemma.

1968:3

Borg, Tore

Minnen från Österlids gård. 1998:72

Brechensbauer Brandin,

Madeleine

Från urtidslandskap till kulturlandskap.

1977:25

Tegel tegel på väggen där. 1979–

1980:14

Från klassicism till ”funkis”. 1984:31

Breger, Carl Arne

Minnen från Trelleborg 1928–1943.

1997:64

Carlberg, Anna

Ett hus från 1300-talet. 1981–1982:42

Carlsson, Fredrik

Utdrag ur artikeln ”Herrarne på

kontoret”. 2006:94

Den älskvärde prosten Gadd. 2006:99

Centervall, Gustav

Fader Gunnar i Trelleborg 1927–1934.

2008:45

”Upläst på Maglerups och Trelleborgs

Prädichestolar d. 24 junij 1696.”

2015:154

Reformationen 500 år – hur gick den

till i Trelleborg? 2018:112

Christensen, Sten

Det var en gång en borg. 2016:113

Crafoord, Leif

En minnesrik studentskrivning.

1995:55

Några minnesbilder från min barn- och

ungdom i Trelleborg. 2009:114

Dahlman, Mats

Hitchcock i Dahlmans kök. 2009:62

Dahlström, Gun-Marie

Mammas barndomsminnen. 2018:27

Dewár, Sigun

Julafton i min barndom. 2004:90

Drakenholt, Dan

M/S Trelleborg 1958. 2009:71

Ebbe, Axel

”Solrosen”. Ur Axel Ebbes dagbok.

1961:35

Eberhard, Marie-Louise

Bernhard Andren – gesällen som blev

fabrikör. 2014:5

Präst i tiden. 2015:114

Edvardsson, Kristina

Minnesro. 2011:19

Eitrem, Richard

Eitrems Affär, Stavstenvägen 71.

2018:76

Ekholm, Curt

Trelleborgskompaniet 1941–1942.

1992:58

Englesson, Nils

Beddinge ängar. 1975:43

Ericson, Birger

Tillbakablickar. 1989:44

Ericsson, Christina

Huset bakom ligusterhäcken. Tre berättelser

från Hammarlöv. 2012:58

Fehling, Jerk

När be-bopen kom till Trelleborg.

1999:5

Om Erik Fehling. 2002:102

Bengts mössa brinner. 2003:5

Mina flygäventyr i Trelleborg.

2005:165

Pojkstreck i Trelleborg med omnejd.

2008:31

Diverse skolminnen från min tid i

Trelleborg. 2012:151

Fischer, Ernst

De gamla vävarna i Trelleborg

(1700-tal). 1961:62

”Romerska kejsaren” och ”Romerska

kejsarinnan”. Schattersömnadsstudier

från Söderslätt. 1968:48

Forenius, Svante

Garveriverksamhet i kv Kråkvinkeln.

1981–1982:45

Forssell, Greta

Lokaler vi minns eller Samskolan förr

och nu. 1997:58

Forssell, Ulf

Lokaler vi minns eller Samskolan förr

och nu. 1997:58

Hellmanska huset. 2017:163

Fridh, Hans

Smeden är en hedersman. 1973:30

Smeden är en hedersman II. 1974:23

Smeden är en hedersman III. 1975:27

Smeden är en hedersman IV. 1976:3

Frii, Lennart

Muralmålningen i Lilla Beddinge

Gammelby. 2014:130

Skånsk snöstorm bara skåne har.

2015:107

Fränngård, Lars E

En frivillig sjöräddningsstation växer

sig stark…. 2005:5

Glimmeby, Börje ”Bösa”

Inte nådigt sabla ner filmerna. 1997:28

Grönalund inte bara festplatsen.

2015:44

Glimmeby, Ingrid

Det hände 1987. 1988:116

Från åren på Allehanda. 1990:24 och

2007:123

Grönlund, Per

s/s Bengt Sture. 1998:21

s/s Juhanna på långvarigt besök.

2001:12

Trelleborgs Sjöfartsmuseum. 2003:142

Grönqvist, Håkan

Väggmålningar i huset. 2018:129

Grönqvist, Maria

Väggmålningar i huset. 2018:129

Gullberg, Stig

IOGT Hemmets Lycka i Trelleborg.

2006:161

Toffelhistoria. 2013:98

Gullberg, Åke

Minnen från min barndom. 2014:143

Gunnarsson, Börje

Flygplanshaverier i Trelleborgstrakten

under andra världskriget. 2000:62

Göransson, Gösta

Minnen från min barndoms krigsår.

2000:74

Hall, Jan-Christer

Trelleborg som skeppsbyggarstad.

1981–1982:68

Hallonstén, Sven

Känn din släkt. 1963:14

En gammal dragon (Nils Borgman).

1964:53

Hallström, Hadar

”Anställ ente folk frå Östor”. 1991:73,

2017:123

Hem på hjul. Trelleborg Övres ungkarlshotell.

1994:90

Hannell, Lars

Till Trelleborgare ute och hemma.

1967:3

Hansson, Birgit

Ola Hansson. 2012:138

Filosofen och folkbildaren

Hans Larsson. 2013:88

Hansson, Eigil

Att samla skräp och skatter. 1958:43

Hansson, Evy

Händelser från min barndom på Solvik,

Maglarp, 1935–1943. 2008:121

Hansson, Gerald

Så din säd i bördig mylla. 1960:27

Hansson, Gunnar ”Johan”

Polis i fyrtiotalsidyll. 1991:82

En granlundapåg ser tillbaka. 1992:48

Hansson, Kjell

IOGT Hemmets Lycka i Trelleborg.

2006:161

Hansson, Rune

Hamnen i Smyge. 2005:150

Hansson, Sven

Episoder kring järnvägsstationen i Alstad

på 30- och 40-talen. 1999:86

Bankakuten. 2014:173

Heddelin, Bertil m fl

G.P. Quist – Stadens journalist. 1993

Helgesson, Per

Kustartilleriet i Trelleborg under andra

världskriget. 2008:157

Henriksson, Hans

Det kom ett brev… 2004:26

Henriksson, Rolf

Minne från Trellesborg. 2017:105

Herrlin, Inger

Nickedockan i julskylten. 2001:43

Hobroh, Gunnar

Ester Jönsdotter, en sydskånsk mystiker

i början av 1700-talet. 1971:26

Holmberg, Lennart

Från helg och söcken på Trelleborgs

barnhem. 1992:30

Holmberg, Rikard

Gislöv, en skånsk landskyrka med

norska stildrag? 1972:3

Holmgren, Karl-Gustav

Säljägare från Trelleborg när förra

seklet var ungt. 2017:180

Holmgren, Yngve

När Trelleborg fick sin första järnväg.

1963:56 och 2007:26

Malmö–Trelleborgs järnväg. 1964:59

Trelleborg–Rydsgårds järnväg. 1965:59

Ångspårvägen Börringe–Anderslöv.

1966:51

Malmö–Kontinentens järnväg. 1967:60

Holmgren, Åke

Slussgatan 25, min barndoms oas på

Friheden, 2015:53

Några minnen från vår hamn. 2017:171

Holmstedt, Kjäll

Posten i Trelleborg i gångna tider.

2002:34

Holmström, Erik

Från Brunagården till Wembley.

1991:84 och 2007:156

Hommerberg, Claes

Trelleborg–Ljunghusen. 1970:40

Hünger, Knut

Minnen från Trelleborgsloppet.

2006:179

Hågeman, Lars

Historiska rakbanelopp i Bedinge.

2018:69

Hägg, Algot

Torgfestens vals. 1994:58

Hägg, Kerstin

Fyrtionio noll nio noll nio ocn några år

framåt… 2017:115

490909 tiden går. 2018:133

Höggren, Lars

Trelleborgs Sockerbruk 1887–1955.

1988:93

Att gå på bian. 2000:7

Jazzkonsert på Teatern 1942. 2002:145

Snusbutikens Allybi. 2004:120

Barnteater i Trelleborg. 2008:64

Ingers, Ingemar

Gammalt trelleborgsmål. 1961:19

Sägner och historier från Skytts härad.

1964:20

Ett brev från Olof Tonning om julfirandet

i Tomarp 1879–80. 1968:5

En analys av språket i Axel Ebbes ”

Rijm å rodevelske”. 1970:11

Mölle-terminologi från Grönby. 1973:26

Jacobsson, Bengt

Det forntida gravfältet vid Albäck.

1978:7

Från Trelleborgs undre värld. 1981–

1982:7

Vikingar och småfolk. 1988:18

”Trelleborgen” – en bildsvit. 1990:6

Jacobsson, Ingela

Se även Nilsson, Ingela

Två torg – och många härliga byggnader.

2012:26

Jaensson, Pelle

Trelleborgs Hantverksförening 150 år.

2010:42

Janstad, Hans

Sommaren med konsten. 1998:27

Min mammas gata. 1999:18

Hitchcock chockar Dahlman. 2000:32

När ryssen kom till Smygehuk.

2000:127

De byggde Trelleborgsvägen i Hammerfest.

2001:109

Några av stan’s journalister för femtio

år sedan. 2002:131

När Skårekusten fick en ö. 2010:32

När dikten kom till Trelleborg – och for

vidare. 2013:46

Karl Lundborgs palett var det äkta

Söderslätt. 2014:74

Mastmynten bringade lycka. 2017:32

Jartorp, Sven

I skuggan av Hitler. 2006:29

Mitt liv som springpåg. 2008:113

En tragedi i Skegrie. 2009:172

Jeppsson, Annika

Keramik med människoansikte. 1981–

1982:49

Jeppsson, Nils Sigfrid

Rektor Hjalmar Sjövall. 1960:56

Fröken Jönssons flickskola. 1972:59

Johannesson, Lotte

Tunnor. 1981–1982:51

Johansson, Hans

TMV-pannan – en Trelleborgsprodukt.

2014:133

Johnsson, Alva

Mina minnen från invigningen av

”Borgquistska”. 2008.18

Mitt 60-tal. 2011:12

Trelleborgsminnen. 2012:80

Järtelius, Arne

Martha Larsson – poet och korre med

rötterna i Alstad. 2014:43

Jönsson, Eberhard

Ett och annat anmärkningsvärt i staden

och dess omgivningar. 1959:18

Ur Trelleborgs folkliv. 1960:28

Ur Trelleborgs folkliv. 1961:41

Spöken och vidskepelse. 1962:26

Jönsson, Folke

Ett poliskalejdoskop. 2012:123

Jönsson, Jöns Adolf Reinhold

Mitt liv – en kärlek till havet. 2016:142

Jönsson, Ove

En brokig samling på Kyrkskolan,

1944–1949. 2003:59

Från Centralskolan 8A till ubåt HMS

U8. 2005:122

Kamf, Bertil

Gamla Tingshuset i Anderslöv, beläget

i Skytts Härad. 2015:47

Kaptein, Johannes

Sveriges sydligaste katolska kyrka.

2017:80

Kindahl, Ivar

Hänt i Trelleborg 1957. 1958:13

Hänt i Trelleborg 1958. 1959:10

Hänt i Trelleborg 1959. 1960:10

Hänt i Trelleborg 1960. 1961:13

Hänt i Trelleborg 1961. 1962:13

”Det Gamla Trelleborg”, sjätte arbetsåret.

1963:5

Hänt i Trelleborg 1962. 1963:11

”Det Gamla Trelleborg”, sjunde arbetsåret.

1964:5

Hänt i Trelleborg 1963. 1964:12

Lasarettet – Skyttsgården. 1985:62

Kjellström, Lars

Trelleborg och motorismen. 2006:112

En nostalgisk stadsvandring med tonvikt

på motorismen. 2008:137

Från sommarlov till knutte –

en nostalgitripp. 2017:50

Yrkesskolans olika linjer på 1960-talet.

2018:62

Kloch, Lucia

Axel Ebbe, min Pappa. 1991:40 och

2007:131

Knutsson, Lennart

Det lilla huset på väster. 2009:121

Kriig, Stefan

Fynden i kv Merkurius. 1991:64

Kristensson, Camilla

Gärdslövs Kulturhus. 2012:91

Kronström, Peter

Bil Larssons historia. 2012:93

Kroon, Alvin

Gamla IFK:are minns. 1990:56

Kroon, Ernst H

Mitt barndoms öster. 1999:117

Lagerborg, Georg

En författare från Fru Alstad. 2003:136

Lagerstedt, Eva

Diskotek Etiquette. 2009:160

Landgren, Nils

Den gamle sjöpostaren på Trelleborg–

Sassnitzlinjen berättar. 1972:26

Larsson, Emil

Från Flockergränden till Peter Graus

Vej. 1957:40

Larsson, J A

Färjetrafiken på 1940-talet. 1989:33

Larsson, Lars

En 7000-årig dubbelgrav. 1981–1982:57

Ett kustsamhälle för 7000 år sedan.

1988:6

Långåker. En boplats från bondestenåldern.

1989:6

Larsson, Lennart

Bildsvit från Trelleborgsutställningen

  1. 1999:58

Larsson, Leif

Mitt försvunna Trelleborg. 2009:94

Larsson, Ove

När häggen blommar. Revyminnen.

1985:4

Larsson, Ove (d. y.)

Liljeborgs historia 1840–1960. 2003:77

Larsson, Sam

Nazistbråken i Trelleborg sommaren

1942 – ett 60-årsminne. 2002:86

Larsson, Åke

G-MAN 1901–2001. 2002:47

Laurén, Alfred

Rikt folk i sta’n och byarna. 1959:40

Lavesson, Hilding

Carl August Ljunggren 1860–1960.

1960:14

Lazarevski, Oliver

De kom för att jobba. 2010:107

Lennerbert, Allan

Mellan banorna och däromkring.

1985:55

Sol och fiskolja. 1986–1987:62 och

2007:94

På Trelleborgs Gummifabriks AB

omkring 1940. 1988:56

Härligheterna bakom rutan. Julskyltning

i Trälleborg omkring 1930.

1989:65

Ett slitstarkt hus – med innehåll.

(Samrealskolan). 1990:49

Leo, Henry R

Som påg i Trelleborg på 30–40-talen.

1997:78

Möten med Anton Årestad och

Sven Thonér. 2004:65

Med T i skorstenen på de sju haven.

2007:177

Hamnen – Trelleborgs livsnerv.

2009:63

Lindahl, Claes

Gamla Torg nr 6 under 300 år. 1983:77

Sandmöllan under fyra sekel. 1984:8

Norregatan 13 och 15 i Trelleborg –

”Blå huset”. 1997:49

Trelleborgare anno 1694. 1999:127

När Trelleborgarna fick celebert besök

av riksantikvarien Oscar Montelius.

2018:119

Lindahl, Åsa

Förteckning över blommor och växter i

”Blå husets” trädgård. 1997:55

Lindal, Harald

Det gamla Trelleborg i radio. 1957:35

Trelleborgs medeltidsproblem. 1957:50

”Det Gamla Trelleborg”, första arbetsåret.

1958:7

En gammal dragon (Olof Larsson

Palm). 1958:52

Eberhard Jönsson, Trelleborgs förste

krönikör. 1958:56

Trelleborgs medeltida stadsmur.

1958:68 och 2007:21

Meddelanden från Trelleborgs Museum.

1958:72

”Det gamla Trelleborg”, andra arbetsåret.

1959:5

Pastoratsindelning förr och nu. 1959:49

”Det Gamla Trelleborg”, tredje arbetsåret.

1960:5

Johan Rosén 1860–1960. 1960:23

En mösskräddaresläkt (Hans

Andersson). 1960:43

”Trelleborgs frälsare”. 1960:52

En gammal trelleborgsprost

(Nils Bruzelius). 1960:61

Trelleborgarnas julkyrka. 1960:63

”Det Gamla Trelleborg”, fjärde arbetsåret.

1961:5

Johanna Hansson berättar mera (mössskräddarna).

1961:37

”Det Gamla Trelleborg”, femte arbetsåret.

1962:8

En medeltida buktalare i ”Trelleborg”.

1962:18

Släkten Levanius i Trelleborg. 1962:22

Borgmans bro. 1962:64 och 2009:51

Emil Nilsson, minnesteckning. 1963:7

Nummersättning och husägare i Trelleborgs

stad 1867 och 1920. 1963:17

Trelleborgsminnen från Kalifornien.

1963:43

Trelleborgsvisa. 1963:54

Till Trelleborgare ute och hemma.

1964:3

En Kalifornia-trelleborgares hamnprojekt

för Trelleborg. 1964:15

50 år i bod och butik (AB Johan R:son

Borgman). 1967:32

AB Möllers Tvätt. 1969:5

I skolan 1860-talet. 2011:36

Lindal-Lövgren, Kerstin

Mina barn- och ungdomsår i Trelleborg.

2009:54

Lindh, Carl-Gustaf

Odd Fellow-huset – En unik byggnad.

2005:10

Lindkvist, Inger

En Östra egnahemsunge minns.

1995:33

Till flydda dagar återgår min tanke än

så gärna. 1997:33

Min barndoms stad är sig inte längre

lik. 1998:38

Trelleborgs första Lucia. 2000:56

Skolgång i Trelleborg på 20- och 30-talen.

2002:22

Mina upplevelser under och efter krigstiden.

2006:43

Lindsjö, Lennart

Ett lyft för Sjöormen. 2012:10

Lindskog, Bodil

Minnersro.2011:19

Lindström, Ulla

Fallhattar i Skåne. 1968:59

Ljungdahl, Johan

Glimtar ur hundraåriga mässlysningsböcker.

1957:21

Till Trelleborgare ute och hemma.

1960:3

Ljunggren, Gunvor

Parken i Smygehamn – glimtar från de

första 50 åren. 2009:98

Lonnedal Risberg, Matz

Bilfärjorna till Travemünde och

Rostock. 2004:15

60-talets lyckliga småstadsbarndom.

2017:25

Färjorna till Polen. 2018:163

Lundahl, Magnus

Du har kraften – men viljan är min.

1964:66

Lundahl, Sten-Walter

Bodknodd på Ripagadan på 40-talet.

2013:28

En olycka i olyckan. 2011:135

Lundberg, Egon

Trelleborgs Simsällskaps 20-årsjubileum

  1. 2002:31

Flyktingmottagning på Badhuset 1945.

2005:128

Lundberg, Henning

Gamla IFK:are minns. 1990:56

Lundblad, Georg

Lars Jacob Åkesson, ett utvandraröde.

2005:40

Lundquist, Ann-Margreth

Fingerborgen som kom simmande.

2017:217

Malmberg, Lars Peter

Episoder och anekdoter. 2003:124

Malmros, Frans

Till Trelleborgare ute och hemma.

1958:3

En liten solskenshistoria – en sommarsaga.

1994:60 och 2007:166

Fritiof och Jarlen. 2002:5

Mathiasson, Sven

Naturintresset i Trelleborg – från stenålderssamhälle

till biologisk förening.

2003:90

Naturintresset i Trelleborg – från stenålderssamhälle

till biologisk förening,

del 2. 2004:102

Mattsson, Eric

Hänt i Trelleborg 1956. 1957:15

”Bibeltexter”. 1959:30

Ett försvunnet kvarter

(Kv Backen).1960:49

In Memoriam 1963. 1964:9

Badhus och badliv. 1965:43 och 2007:37

Ude på Friheden. 1966:40

Fiskeläget Öster Jär. 1967:41

Ur en skjutsbondes dagbok. 1968:12

Järebacken och dess invånare. 1969:22

Stadens makthavande i anekdotens

form. 1970:3

Sjöfartshistoria och –historier. 1971:42

Epitafium över en utdöende samhällsgrupp.

1972:35

Johan Panza, en kunnig och originell

eskulap samt några anekdoter om

honom. 1973:53

Stadens makthavare i anekdotens

form. 2000:25

Johan Panza – en kunnig och originell

eskulap samt några anekdoter om

honom. 2017:35

Melin, Ingemar

Den ensamme flygaren – dramatik i

Vallby 1944

Mikkelä, Lars

Om ett hus på Väster Jär, Stavstensvägen

  1. 2005:107

Månsson, Claes

Som jag minns det. 2016:161

Månsson, Karin

Hänt i Trelleborg 1970–71. 1971:70

Hänt i Trelleborg 1971–72. 1972:76

Hänt i Trelleborg 1972–73. 1973:65

Hänt i Trelleborg 1902. 1974:53

Hänt i Trelleborg 1912. 1975:59

Mårtensson, Eric

Litterär utsikt över Söderslätt. 1968:23

Kring Havgårdssjön och Grönby kratt.

1969:37

Baron Bror (Bror von Blixen-Finecke).

1971:58

Möllan i Grönby kratt. 1973:20

Skurup och Ola Hanssons författarskap.

1974:7

Böste, ett fiskeläge i Vemmenhögs härad.

1976:28 och 2007:67

Mårtensson, Jan

Hur vi blivit starka och friska.

2002:139

Invalidmonumentet – 75 år. 2002:153

Trelleborgs Bryggeri AB. 2004:50

Yrkesskolans stilveckor i Trelleborg.

2016:90

Mårtensson Qvarfordt,

Felicia

Kvinnokraft, 2009:144

Möller, Knut

Till Trelleborgare ute och hemma.

1959:3

Till Harald Lindal. 1965:5

Mörking, Lennart

Ett medeltida processionskors i Östra

Torps kyrka. 2009:149

Nilsson, Annette

Berättelsen om Trelleborgs fattighus,

2009:125

Bland kammar och rakknivar. 2010:67

Nilsson, B Ingemar

Kyrkan mitt i byn. 2018:117

Nilsson, Birgit

Förteckning över blommor och växter i

”Blå husets” trädgård. 1997:55

Nilsson, Birgitta

Olivia Nordgren. 2006:17

Nilsson, Emil

Från ”pottemageri” till ordenssällskap.

1961:57

Nilsson, Fredrik W

Chrysanthemum och Som en sommarfläkts

sus. 1997:47

Nilsson Piraten, Fritiof

Små svarta korn. 2002:9

Nilsson, Göran

Skräddaren i Klagstorp. 2010.187

Nilsson, Harry

Min första långresa. 1998:63

Nilsson, Harry (sotaren)

Tommarpsvägen på 1930-talet. 2001:49

Med raffel och virra, lina och lod.

2002:73

Som tjänstepliktig torvarbetare i

Elnaryd 1943. 2003:72

Nilsson, Ingela

Gamla dörrar – vackra dörrar. 1977:7

Om ett stadgat och godmodigt folk.

1977:53

Se även Jacobsson, Ingela

Nilsson, Ingemar

Originella leksaker debuterar. 2018:64

Nilsson, Jan Arvid

En dag som börjar och slutar på Ehrenbuchsgatan

1b i början av

50-talet.2011:9

En fjäder i Borgquisthatten. 2015:5

Nygammal gavel på Algatan. 2017:218

Nilsson, Kjell

Gamla Elimkyrkan i Trelleborg.

2004:95

Sveriges sydligaste katolska kyrka.

2017:80

Nilsson, Lars

När en krona var något värd. 1964:51

och 2007:34

Minnen från skoltiden. 1971:18

Nilsson, Leif

Trelleborgs Sjöfartsmusei vänner.

1997:95

Fiske och sjöfart i Trelleborg. 1997:96

Nilsson, Nils-Ove

Kvarteret Kloster. 1965:28

En bronshalsring från L. Bedinge.

1966:16

Trelleborgs Museum 1966–1967.

1967:82

Nilsson, Stig

Kocks Snickerifabriker. 2005:17

Nilsson, Yngve

Torgfestförberedelserna 1935…

2012:13

Nordberg, Anders

Omkring Sandmöllan. 1961:77

Norrman, Arne

Södra Åby på den gamla goda tiden.

2004:5

Så kan det gå vid distriktsmästerskapen.

2005:158

Nyquist, Carl

Samtal med Göring och Goebbels.

1999:114

Ohlsson, Lars

En skymningsstund. 1958:5 och

2007:18

En fond under kommunal förvaltning.

Ur Trelleborgs Fruntimmersförenings

historia. 1958:18

Till Trelleborgare ute och hemma.

1961:3

En allians 1901.Trelleborgs första lokala

nyårsrevy. 1961:71

Publicister och polemiker i det gamla

Trelleborg. 1962:44

”Torgfest-valsen”. 1991:63

Olsson, Bertil

131 trelleborgare idrottsbelönade.

2009:134

Fotbollslegenden från Östra Torp:

Bror”i hamnen”. 2010:120

När en man steg PÅ sista tåget till Börringe.

2011:138

Olsson, Hans-Bertil

Minne från tröskning i slutet av

1940-talet. 2016:70

Olsson, Helge

Silverskatten. 2004:179

Är Du en UnaHansare? 2009:131

Kända personers anknytning till

Anderslöv. 2010.179

Unter den Linden och under Nygatans

Tempelträd. 2011:5

Ola Hansson. 2012:138 (tillsammans

med Hansson, Birgit)

Dalköpinge Ängar. 2013:173

Lite om milstenar och deras betydelse.

2013:10

Filosofen och folkbildaren Hans Larsson.

2013:88

Trelleborgskvinna från järnåldern

2014:167

Bensinpumpar och mackar i Anderslöv.

2017:154

August Strindberg och doktor Lars i

Anderslöv. 2018:109

Olsson, Nils Ludvig

Axel Ebbe. 1991:7

Olsson, Per-Åke

Kruk- och kakelugnsmakare i Trelleborg.

2004:158

Olsson, Rolf

Landsvägen 53 i Anderslöv. 2014:148

Walls Bryggeri – Trelleborgs sista.

2015:87

Hundstorpagården i Grönby. 2016:34

Ett inbrott. 2018:155

Olsson, Rune

Cykeln i Trelleborg. 2000:87

Renhållningen i Trelleborg. 2004:147

Trelleborgs Planterings- och Försköningsförening.

2005:93

Olsson, Sven-Inge

Kalla kriget. 2016:157

Minnen från en smedja på Åhus.

2017:43

Ottosson, Nils

Trelleborgarnas Jakob Erlandsen –

mäktig och märklig kyrkofurste.

1959:43

Hans Jönsson- och Una Mårtensdottersläkten

från Trelleborg. 1970:49

Palm, Bertil

Trelleborg som skeppsbyggarstad.

1981–1982:68

Persson, Bertil

Historik över Trelleborgs Flygklubb.

2010:132

Persson, Georg

En Klondykepågs minnen. 2001:93

Persson, Kent

En pälsmössas berättelse. 2017:139

Persson, Per

Utflykt från Granlunda. 2015:68

Persson, Roland

En dramatisk händelse på det idylliska

Söderslätt. 2013:5

Persson, Tord

En resa med komplikationer.2916:138

Pollei, Wilfreid

Hur vi på M/S SKÅNE började det nya

året 1979. 2011:114

Prahl, Egon

Lilla Beddinge rivna medeltidskyrka.

1984:23

Hospital i Källstorp år 1732. 1985:20

Från Lilla Beddinge skyttepaviljong till

Granhyddan. 1986–1987:84

Ett kungabesök i Bedinge. 1992:53

Ett svunnet kapell i Lilla Jordberga.

1998:18

Klörups skjutsstation och häkte.

1999:110

Svunna fornminnen i Trelleborgs kommun.

2000:17

Prawitz, Lisa

En tablå från sekelskiftet. 1959:56

Påhlsson, Alf

Kringlan vid Gamla Torget. 2016:5

Påhlsson, Gert

Gamla Torg nr 6 under 300 år. 1983:77

Sandmöllan under fyra sekel. 1984:8

Norregatan 13 och 15 i Trelleborg –

”Blå huset”. 1997:49

Trelleborgare anno 1694. 1999:127

Tornväktaren – ett utdött yrke. 2001:5

Rasmussen, Werner

Barndomsminnen från Trelleborg.

2018:157

Rasmusson, Mona

En oväntad glädjespridare. 2015:65

Redaktionen

”Det Gamla Trelleborg”. Tillkomst och

framtid. 1957:5

Gammalt Amerikabrev. 1958:40

Från Trelleborgs telegraf- och telefonstations

historia. Ett 100-årsminne.

1958:45

När kungen blev ”Gammal trelleborgare”.

1959:15

Bror Schyllert, minnesteckning. 1961:8

Henry Dunker, minnesteckning. 1962:7

Kärleksbrev från 1860-talet. 1963:40

Rederiavdelning för Trelleborgs museum.

1963:63

In Memoriam 1964. 1965:70

Hänt i Trelleborg 1964. 1965:73

In Memoriam 1965. 1966:67

Hänt i Trelleborg 1965. 1966:70

In Memoriam 1966. 1967:74

Hänt i Trelleborg 1966. 1967:78

In Memoriam 1967. 1968:70

Hänt i Trelleborg 1967. 1968:74

In Memoriam 1968. 1969:77

Hänt i Trelleborg 1968. 1969:82

In Memoriam 1969. 1970:72

Hänt i Trelleborg 1969. 1970:77

Trelleborgs Museum 1971–1972.

1972:85

Trelleborgs Museum 1972–1973.

1973:82

Eric Mattsson, minnesteckning. 1974:3

Göte Svensson, minnesteckning. 1974:5

Trelleborgs Museum 1973–1974.

1974:73

Trelleborgs Museum 1974–1975.

1975:81

Hänt i Trelleborg 1922. 1976:47

Trelleborgs Museum 1975–1976.

1976:68

Trelleborgs Museum 1976–1977.

1977:85

Trelleborgs Museum 1977–1978.

1978:91

Trelleborgs Museum 1978–1980. 1979–

1980:100

Trelleborgs Museum 1980–1982. 1981–

1982:95

Trelleborgs Museum 1982–1983.

1983:96

Trelleborgs Museum 1984. 1984:79

Trelleborgs Museum 1985. 1985:75

Några dekorationsmålningar av Johan

Nilsson. 1990:72

Trelleborgsgymnaster vid Berlinolympiaden

  1. 1990:76

Axel Ebbe 1868–1941.1991:5

En fartygskollision utanför Trelleborg.

1992:41

Från gamla gårdar och gränder – en

bildsvit. 1992:75

Från torgstånd och butiker – en bildsvit.

1994:101

2018 Register.indd 15 2018-10-15 14:01:08

16

Agne H Andersson, minnesteckning.

1995:81

Ingrid Glimmeby, minnesteckning.

1995:81

Från handel, industri och hantverk –

en bildsvit. 1995:82

Gamla Trelleborg – en vykortskavalkad.

1996

Stadsbilder från sekelskiftet. 1997:62

Mackar man minns – en bildsvit.

1997:91

På hästarnas tid – en bildsvit. 1998:69

Jubileumskavalkad 1997–1998.

(Andréns Läderfabrik 100

år,Trbgsutställn. 40 år, Trbgs Musikkår

60 år, Räddn.tjänsten i Trbg 100

år och Folkets Park 100 år). 1998:74

När kungen blev ”Gammal trelleborgare”.

1999:15

Johan Nilssons målningar i Folkets

hus. 1999:108

Eric Mattsson, minnesteckning.

2000:24

En känd butik i Trelleborg. 2001:42

Svenstorps Herregård. 2001:70

Jordberga Sockerbruk. 2001:72

Sven Stahre, minnesteckning. 2001:132

En mångsysslande åkare. 2003:122

Automarkassören. 2003:140

Från Cirkus Strassburgers besök 1914.

2004:24

Quisling-klippning på Centralskolan.

2005:149

Om nykterhet och kortspel i Trelleborg

för drygt 150 år sedan. 2006:6

Fredrik Carlsson. 2006:93

Om Trelleborgs Cykelklubb. Redaktionen.

2006:175

Elis Winge, minnesteckning. 2006:186

Sven-Erik Axelsson, minnesteckning.

2006:187

Verksamhetsberättelse jubileumsåret

  1. 2008:177

Harald Lindal. 2009:48

Bildkavalkad från Sparbanken på

1900-talet. 2011:70

Skolstrejken 1982. 2011:149

Tiden som försvann. 2011:4

När Sjöormen kom till stan. 2012:37

Algatan grävde tidningsguld i USA.

2012:175

Eric Mattsson. 2014:139

Nekrolog Åke Ryland. 2014:4

Till minne av Lennart Rydberg. 2015:4

Till minne av Sune Andersson. 2016:4

När kungen blev ”Gammal Trelleborgare”.

2017:4

Nekrolog Carl Aspegren. 2018:4

Nekrolog Eric Sandell. 2018:5

Renström, Agneta

Svea – trelleborgare sedan 1823.

2018:142

Ringberg, Åke

”Stoppa pressarna!” En volontärs dröm

går i uppfyllelse. 1998:87

Ringström, Sigurd

In Memoriam 1956. 1957:11

In Memoriam 1957. 1958:10

In Memoriam 1958. 1959:7

In Memoriam 1959. 1960:7

In Memoriam 1960. 1961:10

In Memoriam 1961. 1962:11

In Memoriam 1962. 1963:8

Roos, Karl A

Tankar kring ett gammalt vykort.

2005:37

Tankar kring ett gammalt körkort.

2006:102

En i mängden – Trelleborgare minns.

2014:163

Tankar kring att sommarjobba i

Trelleborg. 2016:118

Några tankar kring Folkets Park i

Trelleborg. 2017:199

Rosberg Göran

Berättelser om entreprenörskapet

på Väster under 50- och 60-talet.

2018:91

Rosborn, Sven

Det står en runsten på Tullstorps

kyrkogård. 2017:207

Rosenquist, Kai

Kjell Hallonstén. 2006:7

Rudolph, Wolfgang

Ett okänt kapitel av Sassnitz–Trelleborgsledens

historia. 1962:40

Rumenius, John

”Klart skepp för minfällning”. 1989:52

Runnerström, Arne

Personligheter och original i Trelleborg.

2006:33

Rydberg, Lennart

Som jag minns det. 2005:51

Rydenfelt, Sven

Näringsliv och samhälle vid Trelleborgs

stadsblivande 1867. 1967:6

Ryland, Åke

Spridda minnen från en skolväg på

30-talet. 1994:86 och 2007:169

Om en polis och en säl. 1997:41 och

2012:115

Trelleborgs första egna studenter – ett

50-årsminne. 1998:84

En detektivhistoria i miniatyr. 2000:14

Rönnquist, Ellen

Till Trelleborgare ute och hemma.

1966:3

Kvinnor i det gamla Trelleborg. 1975:3

och 2007:53

Sandberg, Kjell

Det tryckta ordet – Trelleborgs tidningar

och deras tryckerier. 1999:91

Bommarna på Öster. 2001:28

Det tryckta ordet – Trelleborgs tidningar

och deras tryckerier, del 2. 2004:7

Algatan. 2006:54

Albert Jönsson, en legendarisk brandchef.

2006:170

15 böcker senare. 2009:5

Sandell, Eric

Från fattighus till ålderdomshem.

2001:117

Trelleborgs landstormsmän och lottor

1939–1945. 2002:117

Med frejdebrev till Kongens by.

2003:10

Borggatan som försvann. 2004:133

Bokhandel och bokhandlare i Trelleborg.

2005:78

Borgquistska Museet. 2008.4

Drömmen blev en farm på prärien.

2008:20

En fråga om rätt identitet. 2009:110

Skarpskyttar. 2013:19

Augusti 1914 en ödesdiger månad för

världen. 2014:111

Invalidtransporterna 1915–1918.

2015:13

Den sällsamma historien om ”vaitepågen”

som blev herde för hela Grönby-

Anderslövs församling. 2016:104

Min bror – äventyraren. 2017:61

Schaerström, Elsa

Östra Torp av igår och idag. 1989:115

Ett minne från 1929. 1997:10

En by och en väg, som jag minns…

1998:93

Skrock och skrönor från Östra Torp.

2000:48

Schlyter, Arne

Östergatan – min barndoms gata.

2003:15

Några Trelleborgsprofiler. 2006:149

Schlyter, Rune

Lätta tankar som lättat ankar. 2008:60

Schulze, Helmut

De bar sina yrkestitlar med stolthet.

1997:75

Schyllert, Bror

Till Trelleborgare ute och hemma.

1957:3

Schönhult, Göran

Solheden – en solskenshistoria. 2015:27

von Seth, Kerstin

SS ”Sten Sture”. 2013:132

Silja, Per

Persilja och doftande ost på torgrunda.

2000:85

Simby, Robert

Tennisminnen av ”Trebor”. 1989:103

Skarvik, Rune

En annorlunda ID-handling. 1997:12

Tullkammaren i Trelleborg år 1894.

2000:131

Från skola till nöjesställe. 2004:129

Ett sextioårsminne. 2005:131

En konstnär på Böste fiskeläge.

2008:132

Skåre byalag

Den gråtande madonnan. 2014:17

Slågrup,Christian

Baltiska utställningen – några glimtar

från Trelleborgs horisont. 1986–

1987:6

Fattighus och fattigvård i 1800-talets

Trelleborg. 1986–1987:42

Nystavningsförkämpen i Slågarps

prästgård. 1986–1987:71

När Trelleborg fyllde sjuhundra år – ett

trettioårsjubileum. 1988:26

J W Wulff och hans lantbruksskola i

Trelleborg. 1988:66

”De korslagda armarnas kamp” (Storstrejken

1909). 1989:71

Det fanns en gång en barnkrubba.

1990:31

En spökhistoria. (Johan Peter Hansson).

1990:66

Torgfestrapsodi. 1991:46 och 2007:139

Carl Ajgeldingers barnhem. 1992:13

Trelleborg och Kungsleden under dramatiska

år. 1994:25

Per Larsson Lindsjö. Prästman – Byggherre

– Lanthushållare. 1994:71

Lärt och litterärt om Trelleborg.

1995:40

Stadler, Iwar

Gamla IFK:are minns. 1990:56

Stahre, Sven

Om Harald Lindal. 1965:21

Osorterade tidningsminnen. 1971:6

Osorterade tidningsminnen II. 1977:69

Trelleborg för femtio år sedan – alla

kände alla. 1978:67

Osorterade tidningsminnen. 2001:133

En Slågarpspågs minnen från kreaturssjukans

år. 2010:123

Osorterade tidningsminnen II.

2017:141

Stahre, Bengt

Mitt älskade Trelleborg. 2011:143

Steiner, Anna-Lena

Jakten på gula klockan. 2016:14

Steiner, Lars

Jakten på gula klockan. 2016:14

Steinhoff, Berthold

Till Trelleborgare ute och hemma.

1963:3

Stewén, Esse

Österjär för 60 år sen. 1981–1982:73

Sunesson, Elise

Svea – trelleborgare sedan 1823.

2018:142

Svensson, Göte

Pojkminnen. 1957:45

Knut Möller, minnesteckning. 1971:3

Trelleborgs första skoaffär blockerades

av skomakarna. 1973:3 och 2007:46

En kopparslagardynasti i det gamla

Trelleborg. 1973:11

Trelleborgs skarpskyttekår. 1974:46

Pojkminnen. 1997:5

Dramatiska episoder på Kungsleden

Trelleborg – Sassnitz. 2003:101

Ur Värdshuset Tre Lejons historia.

2008:105

Svensson, John

Till ”Drottning Viktoria” 1940. 2009:77

Söderström, Torsten

Inför tinget i Klörup 1895. 1984:4 och

2007:90

Ett sotarminne. 2012:4

A B Söderströms memoarer. 2012:131

Tegnér, Gull-Britt

Conditori Österbro. 2016:17

Tengwall, Ingemar

Om kryddväxter. 1966:33

Tesenfitz, Hans

På promenad i Trelleborg. 2006:158

Tobiaeson, Gunnar

Trelleborgs Plantskola. 2004:62

Tralling, Pähr

Per Trallings marknadsvisa. 1962:68

Trelleborgsgruppen i ”Bygg

bättre – bevara mera”

Kvarteret Svanen. 1979–1980:44

Ugge, Gustaf

Överlämnandet av tyska militärinterner.

2001:144

Wall, Ingrid

Tanken vid avecen födde en miljardindustri.

1997:20

Harry Nilsson, min far. 1998:62

Krigsfångeutväxlingen 1915–1918.

2002:145

Möllers – Trelleborgs äldsta familjeföretag.

2003:129

75 år sedan Solfjädern invigdes.

2004:124

Föreningen och författaren – femtio år

på sju sidor. 2007:11

En hundraårings första decennium.

2010:75

Stadens son, Blixten, Guldpilen och

Walle. 2011:110

Nu sitter den på plats. 2011:157

Välkänt landmärke firar 100 år med

folkfest. 2012:5

Nytt liv i hundraårig skola. 2012:169

När Nils gjorde Eric till historieberättare.

2013:12

Från kommunikationsnav via p-plats

till flaggskepp. 2015:7

Hundra år i samhällets tjänst.

2017:193

Hundra år sedan staden fick sitt första

konstverk. 2018:25

Wallenberg, G O

Sassnitzrutens 25-årsminne.1984:63

Wallin, Lasse

Arkeologiska undersökningar i

kv Kloster 1980. 1979–1980:7

Arkeologi i kv Kråkvinkeln.

1981–1982:23

Wallin, Sonja

En olycka i olyckan. 2011:135

Weimark, John

Midsommarmarknad – ett barndomsminne.

1965:52

Welén-Andersson, Lena

Revyer i Trelleborg på 40- och 50-talet.

2018:7

Wetterlundh, Sune

Johan och Greta Kock samt deras

stiftelser. 1983:6

Vide, Sten-Bertil

Singla slant och picka fyrk. 1966:5

Winge, Elis

Med hamnutsikt. 1983:56 och 2007:77

Tonåring i 1930-talet. 1984:45

När häggen blommar. Revyminnen.

1985:4

Under ofärdsår.Glimtar från 40-talet.

1985:30

Alltid redo i 75 år (Trelleborgs

Scoutkår). 1986–1987:19

Knut von Geijer. 1988:40

Frans Didrik Malmros. 1989:89

En ödesmättad vår 1940. 1990:12

Axel Ebbe, diktaren. 1991:32

Trelleborgs församlings predikstolshemman.

1991:67

Karolinerminnen i vår närhet. 1992:6

En vacker boning. (Hellmanska huset).

1992:44

Varför heter det Kasalagatan? Om våra

gatunamn. 1994:64 och 2009:152

Från Brosjödalsbadet till Dalabadet.

1995:61

En versifierad yrkesförteckning från

1880-talets Trelleborg. 1997:15

Om konsten att avskeda folk. 1997:69

Jag minns en liten stad. 1998:5

Winquist, Lennart

Från Ymorvallen till Råsunda. 2011:58

Henry Thillberg – spelaren som

bollarna älskade. 2012:64

Prawitz Öberg – från 12:e man till-

Guldvinnare. 2013:77

Ceder – Mr. Fotboll. 2014:57

En framgångssaga utan happy end.

2015:126

Järnis och (hand)bollen. 2016:73

Trelleborgs bandyklubb, Sixten Brage

och Sune Lundquist. 2017:83

Wolf, Bertil

Pliggahuset Skåre 1:9. 2013:127

Wolf, Birgitta

Pliggahuset Skåre 1:9. 2013:127

Wyszomirska, Bozena

En kupolformad ugn från Trelleborg.

1981–1982:36

Wärleus, Frans

Så annorlunda. 2015:170

Starten av andelsmejeriet i Västra

Värlinge. 2017:134

Åberg, Erik

Till fots mot Trelleborg, 2010:35

Åkesson, Birgitta

Vad en skärva keramik kan berätta –

bland vikingar och medeltida

stormän i Bösarp. 2017:107

När trelleborgarna fick celebert besök

av riksantikvarien Oscar Montelius.

2018:119

Årestad, Anton

Till Trelleborgare ute och hemma.

1962:3

Öberg, Rolf

Kommunikationerna från Trelleborg

till kontinenten. 1989:21

Trelleborg och Kungsleden under

dramatiska år. 1994:25

Från postångare till tågfärjor. 1995:6

Ett skillingtryck om Rex’ förlisning.

1995:28

Några fakta om postångarna. 1995:30

Ivan Österblad

Matinéliv i Trelleborg för 50-60 år

sedan. 2011:127

Österman, Gun

Resa till de Dansk-västindiska öarna.

2015:164