Hjärt- och lungräddning

Föreningen Gamla Trelleborg satsar på personsäkerhet genom att låta föreningens Christer Andersson utbilda 16 av våra aktiva medlemmar från styrelsen, måndagsgruppen och Borgquistguiderna. Med denna utbildning och den nyligen inköpta hjärtstartern står vi väl rustade om olyckan skulle vara framme. Hjärtstartern och utbildade medlemmar kommer att finnas på plats vid våra större arrangemang. Utbildningen kommer att upprepas varje år .