Föreningens historia

Föreningen Gamla Trelleborg bildades 1957 och hade vid starten 200 medlemmar. Nu, snart 60 år senare, har medlemsantalet vuxit till nära 4 500 medlemmar. föreningens första årsbok står följande att läsa:

”Det gamla Trelleborg bildades den 6 mars 1957 på stadens rådhus, vars sessionssal var till trängsel fylld när museinämndens ordförande Sven-Erik Axelsson hälsade de blivande föreningsmedlemmarna välkomna. För att riktigt understryka den historiska händelsens vikt och betydelse, utsåg de församlade Stadsfullmäktiges ordförande Bror Schyllert, att leda förhandlingarna. Föreningen ”Det Gamla Trelleborg” bildades, stadgar antogs och styrelse och andra funktionärer valdes, varefter man lyssnade till Harald Lindals föredrag om ”Människor och minnen från det gamla Trelleborg”

Under det dryga halvsekel föreningen verkat har arbetet letts av endast sex ordföranden.
Bror Schyllert, Agne H Andersson, Elis Winge, Åke Ryland, Jan Mårtensson
och Jan Arvid Nilsson. Andra trotjänare i föreningens styrelse är Sven Erik Axelsson som satt med i hela 41 år och Frans Malmros i 37 år. Sune Andersson, föreningens dåvarande vice ordförande deltog aktivt i styrelsearbetet i drygt 25 år fram till sin död 2015.

Att arbetet inom föreningen  uppskattas av såväl medlemmar som samhället i övrigt gavs bevis på år 2006 då Gamla Trelleborg fick ta emot Trelleborgs kommuns kulturpris. 2009 blev föreningens historiker Eric Sandell utsedd till hedersuppdraget Lykttändare.