Tävlingen på årsmötet visade sig vara svårare än vi trott – ingen hade alla rätt. Närmast kom Ann Margrete Persson med femton rätt. Kanske är det så att vi inte reflekterar över vilka personer som fått ge namn åt gatorna vi passerar dagligdags.

Här följer rätt yrken kopplade till rätt gata;

Gutenbergsgatan                          Boktryckare

Syster Hannas väg                        Diakonissa

Syster Jennys väg                         Sjuksköterska

Henry Dunkers gata                     Disponent

Olivia Nordgrens gata                  Typograf

Frennegatan                                  Mjönare

Ripagatan                                      Tullare

Alsingegatan                                Kyrkoherde

Clementsgatan                             Lantbrukare

Kasalagatan                                  Knekt

Frans Malmrosgatan                  Skeppsmäklare

Doktor Ljunggrens plan             Läkare

Johan Kocks gatan                       Industriman

Corfitz Beck Friis gatan              Riksdagsman

Engelbrektsgatan                        Köpman

J F Hellmansgatan                      Bokhållare

Peter Lundbergs gata                  Kyrkoherde

Carl Smithsgatan                          Grosshandlare

Kraaksgatan                                   Borgmästare

J W Wulff                                       Lärare