Nedanstående brev har vi idag skickat till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige – vi vill inte att det så kallade Parkkontoret på Gasverkstomten ska rivas.

 

 

Trelleborg den 22 juli 2019

Föreningen Gamla Trelleborg motsätter sig den föreslagna rivningen av Parkkontoret på Gasverkstomten i kvarteret Signalen. Detta har vi också gjort i brev till kommunen den 23 september 2018.
Huset som är en viktig del av Trelleborgs industrihistoria måste kunna integreras i den framtida bebyggelsen. Spåren efter Trelleborgs industrihistoria är magra.  Vid de stadsvandringar inför övreprojektet vi gjort i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen är det denna byggnad som väckt störst intresse bland deltagarna.
Att riva huset p.g.a. svårigheter vid saneringen av den förorening som tidigare kommunal verksamhet åstadkommit är inte ett godtagbart skäl. Här måste kommunen ta ett mycket större ansvar än att göra det lätt för sig genom rivning av Parkkontoret.

Styrelsen för
Föreningen Gamla Trelleborg