Den färjeportal som tjänat färjefarten i Trelleborg drygt hundra år ska nu lyftas bort.
Föreningen Gamla Trelleborg har under en följd av år föreslagit kommunen att placera portalen mellan Centralstationens och Tullkammarens södra delar. Den hamnar då i en siktlinje som sträcker sig ända upp till Bankahörnan och ramar in himmel och hav.
Placeringen har många beröringspunkter med färjetrafikens historia.
Det var i detta hörn av hamnen som de första postångarna hade sin tilläggsplats. I Tullkammaren fans väntsalen för färjeresenärerna. När sedan Centralstationen byggdes i slutet av 1800-talet arrangerades där väntsalar för kungligheter och vanligt folk.
Ursprungliga förslaget att placera portalen här väcktes av föreningens framlidne författare och historiker Eric Sandell.