Med anledning av de skärpta restriktionerna som regeringen utfärdade på måndagen 16 november, kommer nästa veckas utlysta årsmöte att flyttas fram ytterligare. När det blir möjligt att genomföra årsmötet som ursprungligen var utlyst till slutet av april, är i dagsläget omöjligt att säga. Vi ber att få återkomma längre fram. Just nu är det helt omöjligt att sia om när världen och Trelleborg återgår till normalläge.

Tills dess hoppas vi att våra medlemmar har hälsan, njuter av Årsböckerna och följer oss här på hemsidan och Facebook.