Det finns gott om byar i Trelleborgs kommun– inte mindre än 42. Att hålla rätt på dem alla är inte det lättaste, men det finns ett knep – en ramsa…

Innan storskiftet var fäladerna samfällda för många byar. Boskapen vaktades av herdar, hörarna.

Hörarna var mäktiga herrar som blåste i sina värepiver, pipor. Deras rang räknades efter storleken på den hjord de var satta att vakta. På modet bland dessa herdar fanns ramsor om slättens byar. Så här löd två av dem som bevarats till eftervärlden:

Åby å, Biddinga änga, Vallby valla, Klagstorpe kalla, Hönsinge hönor, Brönnesta bynner, Grynby kör, Sörby sör, Annerslöv mör, Markie tadror går till Ugglarp och sladror. I Domme där boor di fromme de smider smör me tommen, eder pyn di små och dricker vann de blå, tacker Gud om di kann få.

I Domme bor di fromme, di eder brö uden kromme, Dyrtid i Fru Alstad, o Resag i Västre Alstads tyere, För farivoll i Haglöse edere, och Klörups skedare, Norr prestens pior i Gylle fick högrött liv och skört fick Fjärdingslövs smäck so de hördes till Geslöv om igen till Stövie, samme smäck fick di i Grövie, Tyelse pior e skitte som sör, Klagstorps pior e granna som mör, Gessie blacka, Hökövinge stacka, Eskilstorps värskinspela, Hvellinge bella kan bodde sue och svella, Fuglie onge sider på gövlene o sjunger, Hammerlöv o Vemmerlöv samme sort.