Så gör man doktorshattar!

Vid två tillfällen i november månad gjorde guiderna på Borgquistska Hattmuseet ett studiebesök [...]