Vid två tillfällen i november månad gjorde guiderna på Borgquistska Hattmuseet ett studiebesök hos Hattmakaren i Limhamn.
Torbjörn Pettersson och han mamma Gun bedriver sedan många år en av två verkstäder i Sverige som tillverkar ”Doktorshattar”.
De har ett upptagningsområde i Skåne och Blekinge och en bit upp i södra Sverige för denna tillverkning.
Den andra tillverkaren av doktorshattar finns i Göteborg och har sitt upptagningsområde längre norröver i Sverige.
Guiderna fick en fullständig visning av hur man tillverkar dessa hattar.
Som avslutning av denna förevisning blev vi på Borquistska Hattmuseet tilldelade en Doktorshatt för att ha på vårt museum.
2016 kommer Borquistska Hattmuseet ha ett 150-års-jubileum eftersom det var 1866 som tillverkningen startade.
I samband med detta erbjöd sig Torbjörn och Gun att komma ner till detta jubileum och förevisa för trelleborgarna hur man tillverkar sina hattar.
 hattmaskin Namnlös 1