Sedan några veckor tillbaka är verksamheten åter i full gång i Gamla Trelleborg. Måndags- och tisdagsgrupperna arbetar med vårens och sommarens olika projekt. Arbetet med Årsboken är i sitt slutskede och snart väntar arbetet att förse 4 500 kuvert med adressetiketter och packa ner bok och kallelse till årsmöte.
Vi arbetar också vidare med olika projekt, bland annat tillsammans med Trelleborgs kommun. Stadsvandringar, namnkommitté och kulturmiljöplan är några exempel liksom i gruppen som arbetar med offentliga utsmyckningar i Trelleborg. Föreningens gedigna kunskaper om Trelleborg är efterfrågade på många håll.