Häromdagen samlades Borgquistguiderna till en fikastund på Franckes. På programmet stod förutom tal om det gemensamma intresset – det unika hattmuseet  – och avtackning av tre av guiderna. Birgitta Almgren, Birgitta och Bengt Andersson tackades för sina insatser av Görel Vilén, barn till  den siste ”hattamagaren” Borgquist.

Glada guider 

Birgitta Almgren blir avtackad av Görel Vilén

Hela gänget Borgquistguider samlade kring fikabordet