Vi protesterar mot rivning

Nedanstående brev har vi idag skickat till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige - vi [...]