I dagarna är det 75 år sedan trelleborgarna fick en kuslig inblick i vad som skett på andra sidan Östersjön. Stora grupper offer från de tyska koncentrationslägren kom till Trelleborg. Här väntades avlusning och karantän innan människorna skickades vidare till förläggningar uppåt landet.

Så här berättar Trelleborgs Tidningen;
”Många sällsamma människoöden  kommo i dagen och både hemska och rörande scener utspelades nere vid hamnen, på Varmbadhuset där avlusningen försiggick, samt i skolorna, Tennishallen och övriga ställen, där de från lägren frigivna inkvarterades. Vår lokala civilförsvarsorganisation med allt vad däri innfattades, Röda kors, lottor etc, skötte sig storartat, verksamt understödd av många uppoffrande frivilliga krafter.

Den första kontigenten ur det tyska skräckväldet frigivna anlände till Trelleborg onsdagen den 2 maj 1945 med de båda av Internationella Röda Korset förhyrda Sahlénångarna Lillie Mathiessen och Magdalena. Båtarna medförde 500 män och 300 kvinnor, till allra största delen fransmän, flamländare och polacker samt ett antal norrmän och danskar. Magdalena hade flaggan hissad på halv stång, då två av de olyckliga passagerarna dukat under på resan från Lübeck till Trelleborg. De svårt sjuka fingo vinschas i land på sina bårar.

På Trelleborgs lasarett, ditt ett 40-tal måste föras, avled efter ankomsten ytterligare en. Alla tre dog sannolikt av undernäring. Senare avled ytterligare fyra.

Redan den 4 maj avreste 400 av internerna för att lämna plats till nya kontigenter.”

Den 9 maj begravdes de avlidna krigsfångarna på Norra Kyrkogården. Ett område norr om Sjömanskyrkogården utsågs till gravplats för frigivna fångar. Fem belgare, en holländare och en plocka vigdes till den sista vilan.

Främlingskyrkogården finns kvar än idag.