Självklart finns Gamla Trelleborg på plats när Arkivens dag firas med start på lördag, den tionde november. Riksarkivet fyller i år 400 år, och Arkivens dag firar tjugo. På Garvaregården uppmärksammas dubbeljubileet med  – som sig bör – temat Fest och högtider. Bakom utställningen står Trelleborgs kommunarkiv tillsammans med Gamla Trelleborg och ABF-arkivet.

Det är Gamla Trelleborg som står för flertalet av bilderna i utställningen. Här skildras olika festplatser som dåvarande Folkets Park, numera Parken, men också stadens restauranger. Solfjädern, salig i åminnelse, uppmärksammas genom sin sista meny innan grävskoporna tog över.

Andra delar av utställningen handlar om 700 årsjubileet som firades först 1958, om 750 årsjubileet för elva år sedan, om nykterhetsrörelsen, skoldanser och mycket annat.

På lördag visas utställningen mellan klockan 11 och 14, tisdag och onsdag mellan 9 och 16. Fri entré