Årets Arbetslivsmuseum 2014,
en fjäder i Borgquisthatten

Den 25/9 utsågs Borgquistska Hattmuseet till 2014 års Arbetslivsmuseum i konkurrens med 1450 museer från hela landet.
Tanken med priset är att uppmärksamma och uppmuntra alla fantastiska kulturarvsbevarare som finns i våra arbetslivsmuseer. Bakom det står Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Arbetets museum, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Trafikverkets Museer.
Juryns motivering:
-Borgquistska hattmuseet tilldelas utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2014 för att de  på ett föredömligt sätt bevarar och vårdar en autentisk arbetsmiljö och för ett stort ideellt engagemang. Vi som genom åren ideellt jobbat med att vaska fram denna guldklimp känner oss hedrade av  utnämningen och allt beröm från våra besökare. Detta är vår belöning.