img040

Den minnesgode kanske kommer ihåg att det en gång i världen satt en kringla på Franckehuset på Gamla torg? Nu ska det vackra huset – Trelleborgs äldsta – återfå sin gamla profil. Gamla Trelleborg har under sommaren arbetat får att få fram en ny skylt som snart kommer på plats. Därför kan det vara på sin plats att berätta om huset. Tänk om dessa gula väggar kunde tala! Då hade vi fått höra historier om hur livet i Trelleborg gestaltat sig de senaste nära trehundra åren…

Det gula huset i nordvästra hörnet av Gamla Torg är sina tvåvåningar till trots ganska anspråkslöst. Dess historia är dock något helt annat, innanför murarna har inrymts såväl apotek som bageri,postkontor och krog!

På 1700-talet var Gamla Torg centrum i ”fläcken” Trelleborg. 1619 hade staden nesligt förlorat sina stadsrättigheter sedan borgarna i Malmö inte kunnat tåla att människor åkte långväga till Trelleborg för att göra marknad. Gamla Torg förblev dock centralpunkten i samhället. I norr fanns kyrkan, i söder det tidigare klostret och vattnet hämtades från brunnen mitt på torget. Därför var det antagligen naturligt för korpral Ljungmanatt år 1727 låta bygga ett hus på tomten nr 77 i fjärde roten.

Johan Jacob Ljungman var född i Småland 1687 och dog i Trelleborg 1773, 86 år gammal. Han var gift två gånger. Med sin andra hustru Karna fick han sju barn som levde till vuxen ålder. Ljungman var korpral vid ryttmästare Christian Fredrik Ridderskiölds kompani, sedermera Haglösa Kompani.

När Johan Jacob Ljungman lämnat militärlivet flyttade han 1719 till Trelleborg 1719 och blev skattningsman. År 1733 dömdes han för olaga brännvinshandel till 500 daler silvermynt i böter. Han överklagade domen eftersom han sade sig inte äga ens hundra daler silvermynt.

I mitten av 1700-talet lämnade Johan Jacob över huset vid torget till sonen Bengt Ljungman som hade titeln mönsterskrivare. Denne sålde gården 1760 till skräddaremästare Bror Lundblad för 550 daler silvermynt. Själv flyttade Ljungman till Ystad där han blev tullinspektör.

Skräddaren Bror Lundblad bodde på gården i bara sex år, från 1760 till 1766. Han sålde gården till smedmästaren Rasmus Holmström för 900 daler silvermynt.

Med Rasmus Holmström som ägare blev gården smedja, en verksamhet som kom att fortgå fram till 1821. Rasmus hann bo på gården i nio år innan han dog 1775. Bouppteckningen visar att smedjan bestod av bälg, städ, hammare, tänger och en slipsten till gemensamt värde av 33 daler och 16 öre. Rasmus änka Ingeborg Jönsdotter Lund gifte om sig med smedgesällen Nils Hallenborg. Ingen av barnen tog över gården som såldes några år efter Rasmus frånfälle till smedmästaren och hovslagaren Sven Michelsson Lundsten. Han var bördig från Stora Isie och bodde i gården vid torget till 1797 då han sålde den vidare till smedmästaren Lars Johan Landgren.

Landgren var född 1773 i Fru Alstad och hann med tre äktenskap under sin levnad. Han sålde gården 1821 för 1 111 riksdaler och 5 skilling banco till bagareänkan Catharina Ståhle. Hon var född i Lund och änka efter bagarmästaren Anders Ståhle. Från år 1823 hyrde hon ut huset till apotekare Knut Axel Fredrik Kjernander och dennes kollega Gustav Ulrik Hydén. Båda männen var födda i Finland.

Kjernander lämnade Trelleborg 1828 för att öppna apotek i Stockholm, medanHydén dog i nervfeber 1832. Hydén arbetade också som läkare och drog antagligen på sig åkomman under ett sjukbesök. Dödsboet gick i konkurs och köptes så småningom upp av Olof Gottfreid Elfberg. Apotekare Carl Edvard Otto Svalander tog över apoteket 1837 och flyttade efter tre år en bit österut på Algatan till den fastighet där Apoteket Svea var inrymt i tills på 1970-talet.

1840 vändes nästa blad i historien om huset vid nuvarande Gamla Torg. Då tog postmästaren Gustaf Asplund över. Han var gift med Catharina Ståhles sondotter Charlotta Wilhelmina.

Nu inrymdes postkontor i huset, en verksamhet som kombinerades med kägelbana och restaurang! Här «tillhandahölls förfriskningar med rättigheter till försäljning av viner och vanliga drycker samt mat». 1847 flyttade familjen Asplund till Sölvesborg. Huset såldes då till svågern, färgerifabrikören Joachim Magnus Stickler och hans hustru Helena Carolina Ståhle. Postkontoret flyttade ett stycke norrut upp i Norregatan.

Från 1846 drev Stickler färgeri och spinnerirörelse i huset. Han var en av den tidens stora män i Trelleborg och en av grundarna till Trelleborgs Hantverksförening, stiftare till Skytts Härads sparbank och tillhörde från 1845 municipalstyrelsen i Trelleborgs köping. När han dog 1889 såldes fastigheten exekutivt, köpare var sonen Philip som dock aldrig bodde i huset.

1893 såldes gården till lantbrukaren Hans Larsson som inte heller flyttade dit. Istället såldes huset till brodern bagarmästare Anders Larsson Francke för 13 500 kronor.

Från att på 1700-talet ha haft beteckningen tomt nummer 77 fick fastigheten 1867 nummer 127 i den pånyttfödda stadens register. 1920 ändrades detta till kvarteret Kråkvinkeln 21–22, med adress Gamla Torg 6.

Många äldre trelleborgare säger fortfarande Franckeska huset om den solgula byggnaden. Det är inte så konstigt med tanke på att familjen ägde huset fram till 1955. Bagare Francke var född i Glostorp 1858 och dog 1927 i Trelleborg, hans fru levde till 1939.

Fram till 1921 drevs bageriet vid torget. Då flyttade Anders Franke till Flockergatan där sentida släktingar fortfarande driver bageri. När bageriet flyttade öppnade fru Francke mjölk och brödaffär i den norra längan. Sedermera flyttade denna in i tvåvåningshuset mot torget. Då blev den gamla mjölkaffären frisersalong. I lokalen mot torget har det under årens lopp varit presentaffär, bokhandelsfilialoch försäljning av bildelar. Numera är det frisersalong i den delen av huset.

1955 köptes huset av Trelleborgs kommun som lät renovera det genomgripande i början av 1970-talet. Kulturpersonligheten Elsie Skoog bodde i huset under en följd av år och då blev Franckeska huset något av ett kulturcentrum. Inte minst under Mikaeli Marknad levde huset upp med allehanda aktiviteter på innergården.

2010 beslöt Trelleborgs kommun att i enlighet med ett beslut att avyttra fastigheter som inte behövs i kärnverksamheten, att bjuda ut huset till försäljning. Gamla Trelleborg uttryckte i en skrivelse sin oro över framtiden för denna pärla till byggnad – huset måste bevaras med kärlek och omsorg för framtiden. På senhösten 2010 blev det emellertid klart att det kommunalägda bostadsbolaget Trelleborgshem tog över huset.

 

Franckehuset

 

Faktauppgifterna är delvis hämtade ur Gamla Trelleborgs årsbok

1984, ur en artikel skriven av Claes Lindahl och Gert Påhlsson vid

namn Gamla Torg nr 6 under 300 år.Gamla