Jo, vi vet att den fyrtioårsjubilerande gatufesten numera heter Palmfestivalen men för trelleborgarna är det fortfarande Mikaeli som gäller – alltid sista fredagen och lördagen i augusti. Lika säkert är att  Gamla Trelleborg finns på plats båda dagarna för att värva medlemmar, sälja böcker och kort  – och inte minst – prata gamla Trelleborg.

Kom förbi vårt tält på gågatan  – titta på vår bildutställning och tillåt dig själv att gå en promenad på minnenas stig.