2006 satte Gamla Trelleborg upp den första bronsplattan som berättar om husets historia. Det var det vackra Vattentornet på Stortorget som försågs med den första plattan. Nu tio år senare har en lång rad byggnader fått sin historia om inte huggen i sten så  i alla fall gjuten i brons. I år väntar två nya plattor på sättas upp – den ena på Veloxhuset på Trelleborg AB, den andra vid Skegrie mölla.

Här är hela förteckningen:

2007 Borgquistska huset

2007 Kulturbruket

2010 Gula huset

2011 Advokatahuset, Centralstationen, Garvaregården, Hellmanska huset, Krogen Gamla Torg, Magasinet Lotsgränd, Malmroshuset, Siriushuset, Varmbadhuset och Westra boden 

2012 Fattighuset Gärdslöv och Pliggahuset Skåre 

2013 Köpmansmagasinet Smyge och Odd Fellowhuset

2014 Tingshuset Anderslöv

2015 Posthuset

Ursprunget till bronsplattorna var en testamentsgåva från Annie May Ohlin. Styrelsen beslöt att pengarna skulle användas till ett ändamål i Annie Mays anda. Eftersom hon arbetade på Stadsarkitektkontoret som kartritare med mera under hela sitt yrkesliv och byggnader stod henne varmt om hjärtat, föll beslutet på plattor som i korthet berättar om byggnadens historia. Vi har fått många vittnesmål från flanörer i staden som uppskattar denna historielektion. 2012 sattes de första plattorna upp utanför centralorten.

Tanken är att Rådhuset ska förses med en platta under nästa år då det gått 150 år sedan staden återfick sina stadsrättigheter och Rådhuset byggdes. Det har också gått 60 år sedan Gamla Trelleborg bildades och femtio år sedan Trelleborg blev storkommun.