Det har bott människor i det som idag är Trelleborg och Söderslätt i runt 13 000 år. Många är de berättelser om livet och händelser här. En del kan man säkert avskriva som vidskepelse och frukten av fria fantasier, andra har säkert ett och annat korn av sanning i sig.
Under rubriken Sagor och sägner har vi samlat tjugo olika berättelser om företeelser i och kring vår del av Skåne. Lär känna Albäckafrun, Hallamöllaren och Ärrenbossen! Här hittar du mustiga berättelser om livet förr i tiden. Själv fick jag ta del av en del av dessa som ung, min morfar berättade gärna om kopparportarna som än idag sägs ligga i Börringesjöns vatten…
Ingrid Wall, 18 februari 2016