De klistrades etiketter för glatta livet på Kulturbruket på måndagsförmiddagen. Runt 4 500 kuvert fick sitt klisterlapp – redo att nästa måndag kompletteras med årsbok, inbetalningskort och kallelse till årsmöte.

I vanlig ordning var det glad stämning runt borden där klistrandes åtföljdes av många glada tillrop. Ett drygt tjugotal medlemmar i måndagsgruppen klarade av jobbet på mindre än en timme!

Nästa måndag väntar nästa utmaning, då ska kuverten fyllas med årsböcker och då blir lådorna betydligt tyngre.IMG_1476