Skärmavbild 2017-04-26 kl. 17.36.31

 

I samband med årsmötet utnämndes ett antal personer till hedersledamöter i Gamla Trelleborg. Kriteriet är minst tio års arbete i styrelsen, måndags eller tisdagsgruppen eller på Borgquistska hattmuseet.

Diplom, vilket är nyinrättat för i år, samt blomma, överlämnades av hedersordföranden
Jan Mårtensson till de utnämnda – Bengt Andersson, Rune Björck, Ann-Christin Hall, Ulla
Kjellberg, Gunvor Ljunggren, Anna Lena Nilsson, Jan A Nilsson, Jan I Nilsson, Sven Nilsson,
Eric Sandell, Ingrid Wall, Sonja Wallin och Görel Vilén.

Diplom överlämnas senare till Sten Walter Lundahl och Göran Lundqvist, vilka inte hade möjlighet att deltaga i mötet.
Diplom och blomma överlämnades av ordföranden Jan A Nilsson till Jan Mårtensson samt Sven-Åke Hansson som vid förgående årsmöte utsågs till hedersordförande respektive hedersmedlem.