IMG_9344 IMG_9326

 

Så är då bronsplattan på Rådhuset på plats – och vederbörligen invigd. Föreningens förre ordförande Jan Arvid Nilsson överlämnade plattan till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson vid en ceremoni på Nationaldagen, 6 juni.

Texten på den gjutna bronsplattan är författad av föreningens historiker Eric Sandell och berättar om Rådhusets 150åriga historia. Det var just i juni 1867 som Rådhuset togs i bruk – fast då främst som skola.

Senare i sommar kommer ytterligare en bronsplatta att sätts upp, den här gången i Södra Åby