IMG_6306

 

Så har då också Möllan i Skegrie fått en bronsplatta som berättar dess historia. Plattan avtäcktes på Mölledagen i söndags, den 4 september.

På bilden påkallar ordföranden  i Skytts härads hembygdsförening som sköter möllan, Ragnhild Knutsson, uppmärksamhet med sina ”grydelock”. Föreningen Gamla Trelleborgs ordförande Jan Arvid Nilsson är redo att klippa det blågula bandet på bronsplattan i bakgrunden.

Texten på plattan lyder:

Skegrie mölla var ursprungligen en stubbamölla tillhörande ett lantbruk uppfört i mitten på 1800-talet.
Denna mölla uppfördes år 1895 då stubbamöllan brann upp. Möllan har två malgångar, ett siktverk, en kross och är en så kallad jordholländare, vilket innebär att sockelvåning saknas. Interiören är huvudsakligen intakt. Gårdens byggnader består av ett bostadshus, som även omfattar ett spannmålsmagasin samt en vindsvåning inredd som museum. Det finns även en stallbyggnad med resterna av den ursprungliga inredningen. Stian är  inredd som lanthandelsmuseum. Den tionde och siste möllaren var Henry Alm verksam 1937 till 1947. Alm överlämnade möllan till Skytts Härads Hembygdsförening 1966. Denna platta tillkom 2016 i samarbete mellan Föreningen Gamla Trelleborg och Skytts Härads Hembygdsförening.

Redan nästa vecka är det dags för nästa platta – nu mitt inne i Trelleborg.

Föreningen har som regel att sätta upp två bronsplattor varje år, gärna en i staden och en på landsbygden. Upprinnelsen är en testamentsgåva av Annie May Ohlin. Eftersom hon arbetade hela sitt liv med byggnader i Trelleborg var beslutet lätt – pengarna ska användas till att berätta historier om hus.