På torsdag 13 oktober är det dags för filmvisning i Församlingshemmet – helt som traditionen bjuder. Det blir två föreställningar . klockan 15 och 18 med samma program på repertoaren. Båda föreställningarna föregås av kaffe och visning av Berndt Fribings film ”Slättens blommor”. Kaffe och film klockan 14.30 respektive 17.30.

Programmet i övrigt består av Sven Kjell som sjunger, Bidrag till Diakoninl, Kolmilan i Gärdslöv, Karoliner på Skåre och Del 2 av Böstepågarna Sven och Yngve Kjell.