På måndag, den 6 februari, är det ”släppfest” för Jubileumsboken Gyllene korn bland spinnrockar, skriven av föreningens egen historieberättare Eric Sandell. Mellan klockan 13 och 16 finns Eric på plats på Garvaregården för att tala om hur boken kom till, sina tankar kring Trelleborg förr och nu, och förstås – dedicera böcker.

Skulle du missa just måndagen finns två tillfällen till att träffa vår levande skattkammare av Trelleborgiana – han finns på Söderslätts bok och papper 11 och 18 februari mellan klockan 11 och 13.

Så här berättar Eric själv om sin bok:

Gyllene korn bland spinnrockar

 År 1867, för 150 år sedan, intog Trelleborg sin plats som en av svenska rikets sjö- och stapelstäder. Det var kulmen på en 248 år lång kamp, allt sedan danske kungen Christian IV år 1619 fråntog den gamla medeltidsstaden dess köpstadsrättigheter.

Den viktigaste delen av den långa kampen inträdde efter 1803 då den stora jordbruksreformen som kallades ”enskiftet” genomdrevs.

Då uppstod i Trelleborg en illegal handel eftersom Söderslätts bönder hellre ville sälja sitt stora överskott här än att behöva fara långa vägar till skånska köpstäder.

Efter mycket starkt motstånd i riksdagen beslöt regeringen slutligen 1818 att ge Trelleborg ett fantastiskt undantag, att trots att man bara var en by få idka exporthandel av spannmål om man garanterade en import av trävaror för motsvarande belopp.

Ett stort antal unga köpmän, i många fall förvånansvärt unga, etablerade sig i byn och byggde sina köpmansgårdar längs stranden.

Kampen för en bättre och rättvis behandling drevs av köpmännen i Trelleborg men också mycket ihärdigt av Bondeståndets riksdagmän.

Dramatik och glädjefull framgång för de arbetsamma köpmännen präglades under dessa år då grunden till Trelleborgs nya framtid skapades. I boken har jag försökt skildra hur kampen kunde föras till ett lyckligt slut.

Eric Sandell