Också det 61:a årsmötet avlöpte helt enligt planerna när drygt 300 medlemmar samlades i Parken. Utöver sedvanliga förhandlingar bjöd aftonen på musikalisk underhållning, tävling i Trelleborgskunskap och kåseri av Lukas Ernryd, kända bland annat för sina krönikor i Trelleborgs Allehanda på lördagar.

Till ordförande omvaldes Ingrid Wall, och till ledamöter i styrelsen omvaldes kvartetten Brittmarie Lindqvist, Agneta Renström, Christer Andersson och Rolf Bäckström. Vid det konstituerande mötet omvaldes Christer Andersson till vice ordföranden i föreningen som nu räknar nästan 4 500 hushåll som medlemmar. Foto: Christer Nilsson