Nu kan du snart också lyssna på delar av årsboken. Den här veckan har några av artiklarna läst in av Alva Johnsson, för att sändas i Radio4U. På det viset kan också den som av olika anledningar inte kan ta del av det skrivna, få lov att njuta av årsboken. I första hand är det ett par av de kortare artiklarna som kommer att sändas.